6 powodów, dla których warto inwestować w Afryce

Category: Mogą Zostać
17.02.2021

Skąd i kiedy dowiemy się, że szczepionka COVID-19 jest bezpieczna i skuteczna?

Amazon wprowadza Amazon One, sposób płacenia dłonią przy wejściu do sklepówCo kradnie Twój czas w 2020 roku – i jak go odzyskaćRozmowa o Afryce przesuwa się z „deficytów i „luk na temat możliwości, perspektyw, przedsięwzięć i kreatywności. To nie nowość dla firm, które zwróciły szczególną uwagę na kontynent i tam zainwestowały. Szybko rosnąca populacja młodzieży, urbanizacja, która według przewidywań doprowadzi do 2050 roku ponad 50% Afrykańczyków w miastach, oraz formalizująca się gospodarka Afryki są dobrze znane. Te trendy i inne wydarzenia napędzały co najmniej pół wieku wzrostu w Afryce i nadal będą to robić.

Trzeba przyznać, że Afryka wystawia na próbę cierpliwość inwestora. Horyzonty czasowe i modele zwrotu, które pasują do innych rynków, nie zawsze się tam sprawdzają. Nawet najbardziej doświadczone, wyrafinowane firmy mogą zostać zmuszone do ponownej kalibracji, tak jak to zrobiło Nestlé w zeszłym roku, kiedy ogłosiło 15% redukcję siły roboczej w 21 krajach afrykańskich.

Pozostają braki. Ważne jest, aby inwestorzy zdali sobie teraz sprawę, że są pieniądze do zarobienia dla tych, którzy są na tyle odważni, aby pomóc zlikwidować luki. W tym czasie obietnica większego dobrobytu dla Afrykanów i afrykańskich przedsiębiorstw zostanie zrealizowana. Dlaczego warto zainwestować?

1.Afryka potrzebuje „łączników

W dużej części Afryki Subsaharyjskiej brakuje dróg, torów kolejowych, portów, lotnisk, sieci energetycznych i sieci informatycznej potrzebnych do ożywienia afrykańskiej gospodarki. Ten brak infrastruktury utrudnia wzrost importu, eksportu i regionalnego biznesu.

Firmy, które mogą połączyć Afrykanów i rynki, mogą prosperować. Afryka Subsaharyjska jest nękana przez przerwy w dostawie prądu – średnio prawie 700 godzin rocznie – obniżające produktywność, zwiększające koszty i pozostawiające przedsiębiorstwa w niewoli kopii zapasowych i alternatywnych opcji zasilania. Ogromne inwestycje prowadzą do poważnych modernizacji i ekspansji afrykańskich portów i lotnisk, ale znaczna część potencjału wzrostu Afryki zależy od krajowych i wewnątrzafrykańskich połączeń drogowych, kolejowych i lotniczych.

Drogi i linie kolejowe są rzadkie, zniszczone i przeciążone. Brak umów lotniczych ogranicza połączenia lotnicze w Afryce. Brak wydajnej infrastruktury magazynowania i dystrybucji w Afryce stanowi przeszkodę dla przedsiębiorstw, przedsiębiorców i rolników. Do 50% afrykańskich owoców i warzyw psuje się, zanim trafią na rynki.

Jest też deficyt miękkiej infrastruktury. Poza Republiką Południowej Afryki brakuje danych i informacji krytycznych dla podejmowania decyzji przez firmy lub są one trudne do uzyskania – informacje o kredytach i ryzyku, dane rynkowe, wzorce konsumpcji, jak to nazwać. Lekcje z Dubaju i Singapuru mówią nam, że gdy na szybko rozwijającym się rynku trwa wyścig o infrastrukturę, bycie pierwszym na rynku jest znaczącą zaletą dla inwestorów.

2.Afrykańskie bariery handlowe spadają, a handel wewnątrzafrykański ma ogromny potencjał

Dzięki 54-narodowej kontynentalnej strefie wolnego handlu – wielkiej umowie handlowej Afryki – nawet najmniejsze afrykańskie gospodarki mogą zobaczyć wzrost. Jeśli cła zostaną obniżone i wprowadzone zostaną zachęty, producenci mogą odnieść korzyści z rozpoczęcia produkcji i montażu w wielu krajach afrykańskich. Może to doprowadzić do rozwoju elektroniki, maszyn, chemikaliów, produkcji tekstyliów i przetworzonej żywności.

Jako pierwszy krok, wolny handel między afrykańskimi blokami gospodarczymi i wewnątrz nich spowodowałby ogromną różnicę. Udział Afryki w światowym handlu – skromny 3% – może wzrosnąć tylko wtedy, gdy gospodarki kontynentu oparte na surowcach i konsumpcji zaczną wytwarzać szeroką gamę towarów na rynki wewnętrzne i eksport.

Wzrost lokalnych korzyści w sektorze towarów może być motorem wzrostu – przetwarzać lokalne towary (takie jak minerały, kawa, bawełna) w kraju, zamiast eksportować je w postaci surowej. To powiedziawszy, nadal wyzwaniem dla regionów o słabej mocy i infrastrukturze będzie konkurowanie jako światowi producenci.

3.Klienci się zmieniają

Wraz ze wzrostem klasy średniej w Afryce pojawiają się nowe oczekiwania. Wykształceni, miejscy specjaliści są młodzi, świadomi marki i wyrafinowani pod względem konsumpcji. Detaliści i marki konsumenckie chcą przewidywać i stymulować preferencje zakupowe w zakresie mody, produktów do domu i produktów lifestyle’owych, ale wiedzą, że potrzebują międzynarodowych standardowych łańcuchów dostaw, jeśli mają sprostać popytowi. Największymi siłami gospodarczymi w Afryce są małe i średnie przedsiębiorstwa, które pracują nad tym nowym popytem i konkurują z globalnymi markami.

4.Transformacja cyfrowa

Afryka jest światowym liderem pod względem adopcji mobilnej, która nadal oferuje największe międzysektorowe możliwości gospodarcze. Sieci płatności mobilnych, zapoczątkowane w Afryce Wschodniej, otworzyły globalną gospodarkę dla ubogich mieszkańców miast i wsi, którzy nie mają dostępu do banków. Firmy takie jak Novartis używają komunikacji mobilnej do zarządzania łańcuchem dostaw; Olam użył telefonu komórkowego, aby dotrzeć do nowych afrykańskich dostawców i rolników. Te mobilne inicjatywy odniosły ogromne sukcesy.

Oto przykład: W 2014 r. Etiopia utworzyła infolinię, która umożliwia drobnym rolnikom natychmiastowy dostęp do porad agronomów, z ponad 3 milionami telefonów wykonanych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy trwania programu pilotażowego. Mobilność to obszar, w którym Afryka wyszła poza granice rozwiniętego świata, a afrykańskie inkubatory technologiczne dążą do innowacji. Więc, co dalej?

5.Afryka się różnicuje

Gospodarki afrykańskie w końcu zaczynają dywersyfikację wykraczającą poza surowce, chociaż jest to wciąż na wczesnym etapie. W Afryce powraca diaspora, która dostrzega potencjał i możliwości swoich krajów. Populacja ta wspiera lokalny wzrost gospodarczy swoimi umiejętnościami i talentem, działając jako „pierwsi inicjatorzy, inwestując z powrotem w swoje społeczności.

Jednocześnie kraje afrykańskie zaczynają stawiać zakłady na obszary nietowarowe, w których mogą być konkurencyjne. Pakują się, by przyciągnąć szerszą grupę inwestorów. Uznając, że nie mogą już liczyć na rosnące inwestycje z Chin, w każdym kraju działają obecnie tak zwane „Agencje Promocji Inwestycji, które działają jako punkty kompleksowej obsługi dla inwestorów, pomagając przy rejestracji, podatkach i innych krokach w celu zakładania firm na szczeblu lokalnym.

6.Afryka może przewodzić w zrównoważonym rozwoju

W dziedzinie energii, technologii, projektowania łańcuchów dostaw i innych dziedzin Afryka ma możliwość przyjrzenia się temu, co działa gdzie indziej, a następnie wypracowania własnych odpowiedzi. Może otwarcie obejmować nowe technologie i idee, bez historycznego śladu, z którego można by się uwolnić. Może opracować elastyczne sieci paliwowe, które wytwarzają energię przy użyciu mieszanki dużej ilości energii wiatrowej, słonecznej, wodnej i bioenergii, obok konwencjonalnych paliw, takich jak ropa i gaz, których również jest dużo. Nigdzie na Ziemi nie ma tak wielu nieużywanych lub słabo użytkowanych gruntów ornych, więc szukaj wielkich przełomów w rolnictwie i wzrostu wydajności w produkcji żywności w Afryce.

Liderzy biznesu są spragnieni nowych, dynamicznych rynków, a konsumenci znają rzeczywistość: globalizacja oznacza, że ​​pozostało zbyt mało granic. W miarę dojrzewania świata rozwiniętego i coraz większych trudności w handlu w wyniku czynników, od ustawodawstwa po terroryzm, możliwości rozwoju przedsiębiorstw są ograniczone. Jest zbyt mało miejsc, w których przedsiębiorcy i firmy z pomysłami i apetytem na ryzyko mogą wnieść wartość i osiągnąć długoterminowy wzrost, jeśli są wytrwali, kreatywni i zdeterminowani. Ale wiedzą jeszcze coś: Afryka wciąż jest takim miejscem.

Ten artykuł jest częścią naszej serii poświęconej Afryce. Możesz przeczytać więcej tutaj.

World Economic Forum on Africaodbędzie się w Kigali, Rwanda od 11 do 13 maja

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy