Automated Clearinghouse (ACH)

17.02.2021

Automated Clearinghouse (ACH) to opcja umożliwiająca płacenie niektórych ceł, podatków i opłat drogą elektroniczną.

CBP oferuje dwie opcje płatności ACH: debetową i kredytową.

Wyślij e-mail na adres [email protected] lub zadzwoń (317) 298-1200 wew. 1098, jeśli masz jakieś pytania.

Odwiedź stronę Podstawowy import i eksport, aby zapoznać się z akceptowalnymi metodami płatności i wskazówkami.

ACH Debit

Składający może zdecydować się na użycie metody płatności ACH Debit w celu upoważnienia US Customs and Border Protection (CBP) do wypłaty środków za pośrednictwem instytucji finansowej składającego. Ta metoda płatności jest korzystna dla tych, którzy chcą dokonać płatności automatycznych bez konieczności inicjowania transakcji.

Korzyści z ACH Debit
 • Otrzymanie do 10 dodatkowych dni na opłacenie ceł, podatków i opłat od kontyngentu i innych wybranych klas towarów.
 • Eliminacja zgubionych lub skradzionych czeków.Płacenie za wszystkie wyciągi zautomatyzowanego interfejsu brokera (ABI) w centralnej lokalizacji.Skrócenie czasu i kosztów obsługi administracyjnej.Umożliwienie lepszego dostosowania do praktyk biznesowych związanych z filtrowaniem.Środki bezpieczeństwa debetowego ACHChociaż ACH Debit jest bezpieczną metodą płatności, CBP wdrożył dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony konta zgłaszającego i zapewnienia, że ​​Agencja pobiera prawidłową kwotę płatności. Środki bezpieczeństwa obejmują, ale nie są ograniczone do:

  • CBP nie przechowuje informacji o zgłaszającym w trybie online. Zamiast tego CBP przypisuje unikalny „numer jednostki płatnika (PUN) do przetwarzania transakcji ACH.
  • Tylko osoba dokonująca zgłoszenia, która pierwotnie przesłała wpisy do CBP, może przesłać autoryzację płatności.Wyznaczony broker importera może używać numeru jednostki płatnika importera, aby płacić tylko za wyciągi tego importera.Filer określa, kiedy rozpocznie się proces płatności. CBP nie może rozpocząć przesyłania środków, dopóki osoba dokonująca zgłoszenia nie prześle autoryzacji płatności.CBP nie jest w stanie zaakceptować autoryzacji płatności, chyba że suma oświadczenia składającego jest równa sumie odnotowanej w sprawozdaniu finansowym CBP. Jeśli się różnią, CBP nie autoryzuje transakcji.Rejestracja w ACH Debit Informacje ogólne

   • Wniosek o obciążenie rachunku ACH, formularz CBP 400, jest dostępny online.
   • Składający musi złożyć wpisy za pośrednictwem interfejsu Automated Broker Interface (ABI) przy użyciu przetwarzania wyciągów, a bank składający musi być uczestnikiem amerykańskiego stowarzyszenia National Automated Clearinghouse Association (NACHA) z możliwością elektronicznej wymiany danych.Zgłaszający muszą również posiadać federalny numer identyfikacyjny (numer identyfikacji podatkowej lub numer ubezpieczenia społecznego przesłany do CBP za pośrednictwem formularza CBP 5106) lub alternatywny numer przypisany przez organy celne.Wypełnij osobny wniosek dla każdego konta, jeśli zgłaszający ma wiele kont / identyfikatorów importera.Jeśli podmiot składający planuje używać więcej niż jednego brokera, musi tylko zidentyfikować jednego brokera we wniosku.Upewnij się, że wszystkie informacje bankowe w aplikacji są zgodne z informacjami w karcie specyfikacji czeku. Potwierdź, że numer rozliczeniowy banku i numery kont są prawidłowe. CBP obciąża zgłaszającego odpowiedzialnością za wszelkie błędy wynikające z nieprawidłowych informacji o koncie.Aby rozpocząć korzystanie z ACH Debit lub wprowadzić zmiany na istniejącym koncie, wykonaj następujące czynności:

    Krok 1: Wypełnij wniosek o obciążenie rachunku ACH, formularz CBP 400 i wyślij do CBP w celu przetworzenia

    Aby przyspieszyć przetwarzanie, wyślij wniosek e-mailem na adres [email protected]

    Jeśli wolisz przesłać zgłoszenie pocztą, prześlij formularz na adres:

    Zadzwoń (317) 298-1200 wew., Zadzwoń (317) 298-1200 wew. 1098, jeśli masz jakieś pytania.

    Krok 2: CBP weryfikuje wniosek

    Po otrzymaniu wniosku, jeśli CBP znajdzie błędy, odrzuca wniosek. Jeśli CBP nie znajdzie błędów, przetworzy je.

    W przypadku nowych wniosków proces ten może potrwać do 15 dni roboczych od daty otrzymania. W przypadku zmian na istniejącym koncie ACH osoby składające dokumenty powinny przewidzieć co najmniej trzy dni robocze na przetworzenie.

    Krok 3: CBP tworzy rachunek ACH i przypisuje numer jednostki płatnika

    Gdy CBP utworzy konto ACH, CBP przypisze składającemu unikatowy numer PUN, którego CBP używa jako środka bezpieczeństwa. CBP udostępni PUN jedynie punktowi kontaktowemu wymienionemu we wniosku ACH. Płatnicy będą używać numeru PUN do identyfikacji siebie podczas próby dokonania płatności.

    Proces inicjacji płatności debetowej ACH Krok 1: Filer otrzymuje wstępne oświadczenie.

    CBP przesyła składającemu wstępne zestawienie podsumowań zgłoszeń zaplanowanych do zapłaty za pośrednictwem interfejsu Automated Broker Interface (ABI). Osoba wypełniająca przegląda oświadczenie. Jeśli składający usunie podsumowanie wpisu z wyciągu za pośrednictwem ABI, CBP prześle składającemu nową kwotę wyciągu.

    Krok 2: Filer przesyła autoryzację płatności ACH.

    Składający przesyła autoryzację płatności do CBP za pośrednictwem ABI, wysyłając jedną autoryzację płatności ACH na wyciąg. CBP nie otrzyma płatności, dopóki podmiot składający nie dostarczy CBP autoryzacji płatności ACH.

    Krok 3: Filer otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem.

    W przypadku otrzymania autoryzacji składający otrzymuje wiadomość, że CBP zaakceptowała autoryzację. Jeśli wystąpią błędy, filtrator otrzyma komunikat o każdej niepoprawnej transmisji, dopóki nie naprawi problemu.

    Krok 4: Filer otrzymuje ostateczne oświadczenie.

    CBP przesyła końcowe zestawienie do osoby składającej wniosek, zwykle pierwszego dnia roboczego po przetworzeniu przez CBP autoryzacji płatności. Końcowe zestawienie zawiera wszystkie opłacone podsumowania i służy jako dowód zapłaty.

    Krok 5: Płatność zostaje pobrana z konta Filera.

    CBP przesyła informacje o płatnościach do banku procesora ACH. Bank procesora ACH wysyła następnie dane do banku nadawcy. Obciążenie konta osoby składającej wniosek następuje zazwyczaj dwa dni robocze po zaakceptowaniu przez CBP wstępnej autoryzacji płatności.

    Kredyt ACH

    Składający może użyć kredytu ACH w celu upoważnienia CBP do wycofania pojedynczej autoryzowanej płatności za pośrednictwem banku składającego.

    Korzyści z kredytu ACH
   • Filtry kontrolują inicjację i terminy płatności.
   • Eliminacja zgubionych lub skradzionych czeków.Płacenie za wszystkie wyciągi zautomatyzowanego interfejsu brokera (ABI) w centralnej lokalizacji.Skrócenie czasu i kosztów obsługi administracyjnej.Umożliwienie lepszego dostosowania do praktyk biznesowych związanych z filtrowaniem.Rejestracja w celu uzyskania kredytu ACH Informacje ogólne

    • Podmiot składający lub broker podmiotu składającego dane musi składać wpisy za pośrednictwem interfejsu automatycznego brokera (ABI) przy użyciu przetwarzania wyciągów, a instytucja finansowa składającego musi być uczestnikiem NACHA banku w USA z możliwością elektronicznej wymiany danych.
    • Wniosek kredytowy ACH, formularz CBP 401, jest dostępny online.Filtry mogą wysyłać transakcje kredytowe ACH w jednym z następujących formatów:
     • CCD + Koncentracja gotówki lub Wypłata Plus zawiera pojedynczą płatność i pojedynczy rekord w załączniku.
     • CTX Corporate Trade Exchange zawiera pojedynczą płatność z wieloma dodatkami. CCD + i CTX, wraz z formatem załącznika TXP-Tax Payment są wymagane przez CBP.Zgłaszający muszą również posiadać federalny numer identyfikacyjny (numer identyfikacji podatkowej lub numer ubezpieczenia społecznego).Aby rozpocząć korzystanie z kredytu ACH, wykonaj następujące czynności:

      Krok 1: Wypełnij wniosek kredytowy ACH, formularz CBP 401 i wyślij do CBP w celu przetworzenia

      Aby przyspieszyć przetwarzanie, wyślij wniosek e-mailem na adres [email protected]

      Jeśli wolisz przesłać zgłoszenie pocztą, prześlij formularz na adres:

      Zadzwoń (317) 298-1200 wew. 1098, jeśli masz jakieś pytania.

      Krok 2: CBP weryfikuje wniosek i dostarcza format płatności oraz wymagania

      CBP sprawdza wniosek pod kątem dokładności. Jeśli wszystko wygląda prawidłowo, CBP dostarcza podmiotowi dokonującemu płatności format płatności, który ma przekazać swojemu bankowi.

      Bank składającego wniosek musi przetestować i zweryfikować trasowanie płatności oraz dane konta, wysyłając transakcję poprzedzającą powiadomienie z załączonym rekordem. Składający musi zainicjować płatność z góry, niebędącą kwotą dolara (0 USD), wraz z transakcją rekordu uzupełnienia, i musi powiadomić CBP o dacie przedawnienia. Gdy osoba składająca zgłoszenie zakończy transakcję poprzedzającą sporządzenie notatki, CBP powiadomi ją, kiedy może rozpocząć przesyłanie płatności.

      Proces inicjacji płatności kredytowej ACH Krok 1: Filer dostarcza niezbędne dane swojej instytucji finansowej.

      CBP dostarcza podmiotowi składającemu format płatności, który ma przekazać swojemu bankowi. Pola danych zawierają numer tranzytowy CBP, numer rachunku CBP, identyfikator płatnika, datę rozliczenia (dzień, w którym składający obciąży swój rachunek), całkowitą kwotę płatności, numer dokumentu, kwotę płatności dokumentu i typ płatności.

      Krok 2: Płatnik inicjuje transakcję płatniczą.

      Zgłaszający postępuje zgodnie z procedurami swojego banku dotyczącymi inicjowania płatności. Transakcja musi zostać zainicjowana co najmniej jeden dzień przed datą rozliczenia. Gdy podmiot filtrujący rozpocznie transakcję, nie może jej cofnąć. W przypadku nadpłaty CBP przetworzy płatność w ramach normalnego procesu zwrotu.

      Krok 3: Departament Skarbu przesyła informacje do CBP, a CBP przesyła płatność.

      Jeśli zapłacona kwota odpowiada kwocie należnej, CBP zaksięguje płatność. W przypadku rozbieżności CBP ręcznie uzgadnia transakcję, co może spowodować opóźnienie w zaksięgowaniu płatności.

      Krok 4: Departament Skarbu powiadamia Bank Filera o otrzymaniu płatności przez CBP.

      Transakcja zostanie wymieniona na wyciągu bankowym zgłaszającego lub w ramach innych ustaleń dokonanych z bankiem.

      Niedokonanie płatności lub dostarczenie prawnego uzasadnienia braku płatności może skutkować zawieszeniem przywilejów natychmiastowego zwolnienia zgodnie z 19 CFR 142.26. Jeśli CBP nie otrzyma płatności w dniu lub przed datą spóźnionej płatności widniejącą na rachunku, odsetki zostaną naliczone na podstawie zaległej kwoty głównej rachunku zgodnie z 19 CFR 24.3a.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy