Co możesz zrobić w sprawie niewypłacalności karty kredytowej

Category: Karta Kredytowa
17.02.2021

Dean Mitchell / Creative RF / Getty Images

Niewypłacalność karty kredytowej ma miejsce, gdy masz poważne zaległości w płatnościach kartą kredytową. Niewypłacalność to poważny status karty kredytowej, który wpływa nie tylko na twoją pozycję u tego wystawcy karty kredytowej, ale także na ogólną zdolność kredytową i możliwość uzyskania zgody na inne usługi kredytowe.

Jak dochodzi do niewypłacalności karty kredytowej

Akceptując kartę kredytową, zgadzasz się na określone warunki. Na przykład zgadzasz się na dokonanie minimalnej spłaty w terminie podanym na wyciągu z karty kredytowej. Jeśli przegapisz minimalną płatność sześć miesięcy z rzędu, Twoja karta kredytowa będzie zalegała z płatnością. Wydawca Twojej karty kredytowej najprawdopodobniej zamknie Twoje konto i zgłosi domyślne biuro kredytowe.

W miesiącach poprzedzających niewykonanie zobowiązania status (spóźnionej) płatności zostanie zgłoszony trzem głównym biurom kredytowym, a opóźnienie płatności wpłynie na Twoją zdolność kredytową. Jeśli złożysz wniosek o jakiekolwiek nowe karty kredytowe lub pożyczki po niewywiązaniu się z płatności, Twój wniosek prawdopodobnie zostanie odrzucony, ponieważ wierzyciele uważają, że jesteś narażony na ryzyko niewywiązania się z nowych zobowiązań kredytowych. W rzeczywistości niektórzy pożyczkodawcy nie zatwierdzą Cię wcale, dopóki nie wyczyścisz domyślnego salda (lub nie usuniesz raportu kredytowego).

Do czasu, gdy Twoja karta kredytowa nie będzie obowiązywać, prawdopodobnie zgromadziłeś setki dolarów opłat i odsetek. Niestety, Twoje możliwości uregulowania należności z tytułu niewypłacalności karty kredytowej mogą być ograniczone ze względu na liczbę nieodebranych płatności na koncie. Gdybyś skontaktował się wcześniej z wystawcą karty kredytowej, być może udało Ci się wypracować sposób dokonywania płatności z tytułu zaległego salda i przywrócić dobrą kondycję konta. W tym momencie wystawca Twojej karty kredytowej będzie oczekiwał pełnej spłaty konta. Wcześniejsze  

Opcje postępowania w przypadku niewypłacalności karty kredytowej

Poniżej przedstawiono ograniczone sposoby radzenia sobie z niewypłacalnością karty kredytowej:

  • Opłać konto w całości (jeśli masz pieniądze). Najpierw spróbuj wynegocjować opłatę za usunięcie, w której wystawca karty kredytowej usuwa konto z raportu kredytowego w zamian za płatność. Niektórzy wierzyciele mogą się zgodzić, a inni nie, ale nie dowiesz się, jeśli nie poprosisz.
  • Rozlicz konto za kwotę niższą niż należna kwota. Możliwe jest uregulowanie długu. Wierzyciel nie musi akceptować kwoty niższej niż należne saldo, ale niektórych można przekonać.
  • Złożyć wniosek o upadłość. W zależności od rozmiaru niewypłacalności i wszelkich innych długów, które posiadasz, możesz rozważyć ogłoszenie upadłości w celu restrukturyzacji długu i uczynienia go bardziej przystępnym, albo w celu umorzenia go. Pamiętaj, że bankructwo pozostaje w Twoim raporcie kredytowym przez 7 do 10 lat, więc nie jest to decyzja o wejściu lekkim.
  • Nic nie robić. Możesz spróbować zignorować konto, ale pamiętaj, że wierzyciel może nadal dochodzić Twojego długu, wymieniać go w raporcie kredytowym, a nawet pozwać cię, dopóki obowiązuje przedawnienie.

Jeśli otrzymujesz telefony od windykatorów, możesz ich powstrzymać, wysyłając pismo o zaprzestaniu działalności. Należy pamiętać, że pismo to dotyczy wyłącznie zewnętrznych windykatorów, a nie pierwotnego wierzyciela. Wcześniejsze  

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy