Co oznacza SMA w odniesieniu do akcji?

Category: Jeśli Jesteś
17.02.2021

Każda akcja ma wykres, a każdy wykres ma SMA.

Ręka na stronie z wykresem narysowanym przez Allena Pentona z Fotolia.com

Więcej artykułów
 • 1. Co to jest „EMA w obrocie akcjami?
 • 2. Definicja dywergencji zapasów3. Jak korzystać tylko z wykresu MACD FOREXJeśli jesteś niezależnym inwestorem, lepiej poznaj swoje akcje, wykonując podstawowe analizy wykresów. Dzięki zrozumieniu wskaźników, takich jak prosta średnia krocząca lub SMA, możesz śledzić trendy cenowe swoich papierów wartościowych. SMA to proste równanie arytmetyczne, które oblicza cenę aktywa w pewnym okresie , co może pomóc inwestorom określić, czy cena pozostaje stała, rośnie lub ma potencjał do odwrócenia.

  SMA oblicza się, dodając końcowe ceny akcji w pewnym okresie i dzieląc sumę przez liczbę dni w tym samym okresie.

  Tworzenie definicji SMA

  SMA to suma ceny akcji w określonym okresie podzielona przez liczbę dni w tym odcinku. Podczas analizy wykresów giełdowych przydaje się trochę historii: konkretnie ostatni trend cenowy, który ujawni prosta średnia ruchoma

  Na przykład, aby uzyskać 20-dniową prostą średnią ruchomą zsumujesz wszystkie zamknięcia cenowe z ostatnich 20 dni, a następnie podzielisz przez 20. Wynikiem jest liczba, która może być wyższa lub niższa od aktualnej ceny akcji i który zmienia się w ogólnym kierunku tej ceny.

  Implikacje wykresów wzrostowych, spadkowych i stabilnych

  Kiedy SMA rośnie ogólnie rzecz biorąc , cena akcji rośnie . Chociaż z dnia na dzień może on mieć spadki i omdlenia, inwestorzy generalnie wykazują optymizm. Kiedy SMA spada akcje się cofają . SMA wygładzają akcję cenową i dają trochę klarowności.

  Najważniejsze dla inwestorów nie jest to, co wydarzyło się w przeszłości – chcą poznać przyszłość. W tym celu na tym samym wykresie można wykreślić dwa różne SMA.

  Znaczenie zwrotnic

  Wykreślenie długoterminowej SMA (na przykład 100 dni) obok linii krótkoterminowej (20 dni) daje równoległe wskaźniki, które od czasu do czasu będą się krzyżować. Doświadczonym inwestorom crossover SMA zapewnia migający matematyczny sygnał ostrzegawczy, który pokazuje (możliwą) zmianę trendu cenowego.

  Kiedy rosnąca krótkoterminowa SMA spada w perspektywie długoterminowej i idzie w dół akcje mogą odwracać swój trend wzrostowy. Jednak handel tylko na tym sygnale jest niebezpieczny. Zawsze należy brać pod uwagę czynniki, które nie mają nic wspólnego z fundamentalnym dobrem finansowym firmy, takie jak trendy rynkowe, sprzedaż spekulacyjna lub wiadomości makroekonomiczne, które mogą się pojawić.

  Ocena SMA i EMA

  Jeśli zagłębiasz się w SMA i inne akronimy finansowe, rozważ odpowiedni wskaźnik EMA. Wykładnicza średnia ruchoma wykorzystuje tę samą podstawową obliczania SMA , ale daje większą wagę do niedawnych zamknięć. (Większość programów do tworzenia wykresów dla inwestorów wyświetla te średnie po kliknięciu rozwijanego menu, a użytkownik podaje żądane okresy).

  Linia EMA ma tendencję do dokładniejszego śledzenia aktualnej ceny . W przypadku obu wskaźników im krótszy jest używany okres, tym szybsza jest zmiana kierunku. Im dłuższy wybrany okres, tym gładsza linia.

  Zawsze kalibruj średnie kroczące do swojego horyzontu czasowego inwestowania, który możesz mierzyć w godzinach, dniach lub latach.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy