Co się dzieje z górnikami bitcoinów, gdy wydobywane są wszystkie monety?

Category: Bitcoin Jest
17.02.2021

Bitcoin jest ceniony przez zwolenników i upominany przez sceptyków z powodu jego ograniczonej podaży. Istnieje tylko 21 milionów bitcoinów, które można kiedykolwiek wydobyć, niezależnie od populacji Ziemi i jej zapotrzebowania na bitcoiny. Po wydobyciu wszystkich 21 milionów bitcoinów nigdy nie będzie nowych bitcoinów (chyba że nastąpi zmiana protokołu w celu zwiększenia podaży).

Zwolennicy uwielbiają stałą podaż Bitcoina, ponieważ nawiązuje ona do czasów solidnego standardu złota. Złoto ma wiele podobieństw z Bitcoinem, z których najbardziej oczywistym jest jego stała podaż. Złoto nie może zostać stworzone z powietrza w dowolnych ilościach, musi być wydobywane z ziemi i wprowadzane do obiegu, jak dyktują ceny rynkowe. Standard złota utrudnia bankom emisję środków fiducjarnych, ponieważ w pewnym momencie bank będzie zmuszony wykupić swoje papierowe banknoty na złoto. Bitcoin – jeśli kiedykolwiek osiągnie tak powszechne zastosowanie jak złoto – może osiągnąć te same rzeczy dzięki własnej stałej podaży.

Bitcoin: złoto, ale lepiej

Bitcoin idzie jednak o krok dalej, będąc cyfrowym. Podaż bitcoinów nie tylko nie może być dowolnie manipulowana, ale także eliminuje potrzebę stosowania papierowych substytutów, ponieważ jest całkowicie nieważka i praktycznie bezkosztowa w przechowywaniu. Ponieważ złoto jest tak ciężkie i zajmuje tak dużo miejsca, ludzie w ramach standardu złota wolą raczej papierowe substytuty złota niż noszenie przy sobie prawdziwych monet. Ta praktyka pozostawia złoto w banku, zmuszając ludzi do zaufania bankowi do odpowiedzialnego obchodzenia się ze złotem. Tak więc, nawet przy surowych standardach złota, banki mogą nadal zdradzać zaufanie swoich klientów i tworzyć nowe depozyty oraz emitować środki fiducjarne. Cyfrowa natura Bitcoina eliminuje ten problem; ponieważ przechowywanie go prawie nic nie kosztuje i nie zajmuje dodatkowego miejsca,Bitcoin można nosić przy sobie bez dodatkowego obciążenia. Nie są już potrzebne substytuty papieru, a banki nie mają już możliwości kreowania pieniędzy z powietrza.

Pomimo tych obiecujących korzyści, ludzie nadal nie zgadzają się z faktem, że Bitcoin ma ograniczoną podaż. Krytycy, którzy lubią się zastanawiać, jeśli chodzi o stałą podaż Bitcoina, to sposób, w jaki górnicy będą radzić sobie po utracie nagród blokowych. Martwią się, że system wydobywczy jest niezrównoważony, ponieważ po utworzeniu wszystkich bitcoinów górnicy będą musieli polegać na opłatach transakcyjnych, aby utrzymać swoją finansową operację. Krytycy twierdzą, że poleganie na opłatach górniczych zamiast nagrody blokowej sprawi, że wydobycie stanie się bardzo nieopłacalne, co doprowadzi do kurczenia się górników, centralizacji sieci i być może całkowitego upadku sieci.

Czy wydobywanie bitcoinów będzie opłacalne po wydobyciu wszystkich bitcoinów?

To prawda, że ​​po wydobyciu wszystkich bitcoinów opłaty transakcyjne będą jedynym źródłem dochodu dla górników. Głównym problemem jest więc to, czy opłaty transakcyjne będą wystarczające, aby utrzymać finansowo górników.

Używanie aktualnych kosztów wydobycia jako miary wymaganej rentowności wydobycia za 100 lat od teraz jest wątpliwe, ponieważ nie wiemy, jak technologia wydobywcza będzie się rozwijać w czasie. Jest całkiem możliwe, że chipy do kopania staną się tak małe i tanie, że będą mogły być instalowane na wszystkich urządzeniach elektronicznych – podobnie jak cel, który 21 Inc. ma nadzieję osiągnąć. Ten rozwój zmieniłby wydobycie z celowej decyzji biznesowej w refleksję, przetrwanie na tle codziennego życia. Co więcej, sprzęt górniczy może stać się tak energooszczędny w następnym stuleciu, że opłaty transakcyjne okażą się wystarczające, aby utrzymać górników w biznesie.

Może się również zdarzyć, że opłaty transakcyjne po prostu wzrosną do poziomu wystarczającego do opłacalności wydobycia. Jeśli po wydobyciu wszystkich bitcoinów cały świat używa cyfrowej waluty jako podstawowego środka wymiany, możliwe jest, że opłaty transakcyjne wzrosną ze względu na wzrost popytu na transakcje.

Jednak prawdopodobieństwo wzrostu opłat do takiego poziomu jest na tym etapie niepewne, ponieważ obecnie społeczność jest zgodna co do stopniowego zwiększania rozmiaru bloku, aby zapewnić skalowalność sieci. Oznacza to, że jeśli rozmiar bloku będzie się powiększał, ludzie zawsze będą mogli potwierdzić swoje transakcje przy niskich opłatach. Ta perspektywa może wydawać się zagrożeniem dla sieci na powierzchni, ponieważ wiąże się z zmuszeniem górników do przetrwania przy niskich opłatach po zniknięciu nagrody za blok. Jednak brak zwiększenia rozmiaru bloku może być jeszcze większym zagrożeniem dla sieci niż niskie opłaty transakcyjne. Jeśli bloki osiągną swój maksymalny rozmiar, nie można już potwierdzić transakcji, dopóki nie zostanie utworzony nowy blok, co oznacza, że ​​nadmiar transakcji zostanie usunięty z sieci.Ten scenariusz może oznaczać wyższe opłaty dla górników – ponieważ ludzie będą płacić wyższe opłaty, aby zrealizować swoje płatności – ale również znacznie zniechęci ludzi do korzystania z Bitcoin w ogóle, co może zabić cyfrową walutę znacznie szybciej niż scentralizowana sieć wydobywcza.

Chociaż stała podaż Bitcoina oznacza, że ​​górnicy w końcu będą musieli zrezygnować z nagród blokowych, stwarza to również szansę dla górników na przetrwanie dzięki opłatom transakcyjnym dzięki prostej teorii monetarnej. Po wydobyciu wszystkich 21 milionów bitcoinów podaż nie może wzrosnąć – niezależnie od rosnącego popytu. Rezultatem tej rozbieżności między podażą i popytem na pieniądz jest stały i stopniowy spadek ogólnego poziomu cen, co jest równoznaczne z równie stałym i stopniowym wzrostem siły nabywczej pieniądza. Dlatego też, ponieważ górnicy Bitcoin pobierają z czasem opłaty transakcyjne, bez względu na to, jak duże lub minuty, fundusze zyskują na wartości. Ta aprecjacja wartości w czasie sprawia, że ​​wydobycie oparte na opłatach staje się zadaniem niewykonalnym z finansowego punktu widzenia w rozsądną, długoterminową inwestycję.

Podsumowując, istnieje kilka różnych sposobów, w jakie wydobywanie bitcoinów może pozostać opłacalne po zniknięciu nagrody za blok – powyższe przykłady to tylko kilka z niezliczonych możliwości. Ponadto, ponieważ nagroda za blok stopniowo maleje z czasem, zamiast znikać. górnicy od razu mają szansę na stopniowe dostosowanie się i poleganie bardziej na opłatach transakcyjnych niż na przychodach z wydobywanych bitcoinów. Najbardziej prawdopodobną kombinacją czynników, które utrzymają górników na powierzchni w przyszłości, jest ewoluująca technologia wydobycia i stały wzrost siły nabywczej Bitcoina. Jednak naszych wizji przyszłości nie powinna ograniczać nasza wyobraźnia. Brak możliwości wyobrażenia sobie czegoś nie uniemożliwia tego; spontaniczna ewolucja i przesuwanie się gospodarki rynkowej przypomina nam o tym na co dzień.

Czy uważasz, że wydobywanie bitcoinów pozostanie opłacalne po zniknięciu nagrody za blok? Daj nam znać w komentarzach poniżej!

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pixabay i BitcoinTalk

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy