Co to jest bank komercyjny i jak zarabia pieniądze?

Category: Wells Fargo
17.02.2021

Oto spojrzenie na to, jak działają banki komercyjne i skąd pochodzą ich dochody.

W tym klipie Industry Focus: Financials , prowadzący Michael Douglass i specjalista ds. Bankowości Matt Frankel przyglądają się bliżej bankom komercyjnym, omawiając wagi ciężkie Wells Fargo (NYSE: WFC) i US Bancorp (NYSE: USB). Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, czym jest bank komercyjny i jak te instytucje zarabiają pieniądze.

Po filmie następuje pełna transkrypcja.

To wideo zostało nagrane 2 lutego 2018 roku.

Michael Douglass: Co to jest bank komercyjny i czym różnił się, powiedzmy, od banku uniwersalnego lub banku inwestycyjnego?

Matt Frankel: Bank komercyjny to taki, który wygląda jak bank. Głównym celem działalności banku jest przyjmowanie depozytów od klientów i udzielanie pożyczek innym klientom oraz czerpanie zysków z różnicy między nimi. Banki komercyjne zajmują się również innymi działaniami, takimi jak zarządzanie majątkiem. Niektórzy prowadzą operacje ubezpieczeniowe, takie jak, będą współpracować z firmą ubezpieczeniową i sprzedawać je swoim klientom, skrytkom depozytowym, firmom obsługującym karty kredytowe, itp. Ale generalnie unikają bankowości inwestycyjnej, takiej jak doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, handel, gwarantowanie emisji itp. Są bardziej tym, co uważasz za tradycyjny bank oszczędnościowo-pożyczkowy.

Douglass: Dokładnie. Myślę, że to krytyczna sprawa. Kiedy myślisz o bankowości, prawdopodobnie i jeśli nie widziałeś The Big Short , prawdopodobnie myślisz o bankach bardzo podobnie jak US Bank i Wells Fargo. Zacznijmy od pierwszej części ram, czyli w jaki sposób banki zarabiają pieniądze i co właściwie robią?

Frankel: Zarówno Wells Fargo, jak i US Bank mają, jak powiedziałem, jedną podstawową działalność, którą jest pożyczanie pieniędzy i przyjmowanie depozytów. Ten podział na tak zwane bankowość społeczną, czyli kiedy otwierasz rachunek bieżący, jesteś częścią wspólnotowego systemu bankowego, który odnosi się do produktów i usług bankowych, które sprzedają klientom indywidualnym – pożyczki, rachunki depozytowe, kredyty karty. Istnieje również bankowość hurtowa, która jest jej linią biznesową, rachunki biznesowe, rządowe produkty bankowe. Obaj są również zaangażowani w biznesy związane z zarządzaniem majątkiem. Banki komercyjne nie do końca kładą nacisk na zarządzanie majątkiem, jak banki inwestycyjne lub banki uniwersalne, ale nadal jest to duża część ich działalności. Wells Fargo Advisors to dość duży dział,w ostatnim kwartale przyniósł ponad 4 miliardy dolarów przychodu. Tak więc, te banki, oprócz tego, o czym normalnie myślisz jako o banku społecznym, mają znaczące firmy zarządzające majątkiem.

Douglass: I możesz to zobaczyć, patrząc na ich bilans. Aktywa, Wells Fargo, około 1,94 biliona dolarów. Bank USA, 462 miliardy dolarów. Pożyczki stanowią około połowy aktywów Wells Fargo i bliżej dwóch trzecich aktywów US Bancorp. Większość reszty to papiery wartościowe, które są związane z całą działalnością związaną z zarządzaniem majątkiem. Jeszcze jedna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to aktywa vs. depozyty. Wells Fargo, znowu około 1,94 biliona dolarów w aktywach, około 1,3 biliona dolarów w depozytach. US Bank, to 462 miliardy dolarów i 347 miliardów dolarów. Tak więc w obu przypadkach większość ich aktywów jest pokryta depozytami, a faktycznie mają one depozyty przekraczające ich pożyczki. Oznacza to, że nadal zaciągają część długów, ale są one znacznie bardziej zabezpieczone niż zwykle, na przykład po stronie bankowości inwestycyjnej.

Frankel: Właśnie. Bankowość inwestycyjna, jak zobaczysz, ma o wiele więcej papierów wartościowych w swoim bilansie, w swoich działach handlowych. Ani Wells Fargo, ani US Bank nie mają znaczącego działu handlowego. Dlatego widzisz, że miks przesuwa się w kierunku głównie depozytów, zdecydowanie ponad połowę w obu przypadkach. I pożyczki są dobrze zabezpieczone tymi depozytami. Nie finansują swoich pożyczek długiem. Jak powiedziałem, tradycyjna działalność polegająca na przyjmowaniu pieniędzy i próbie pożyczenia ich wszystkich.

Douglass: Racja. Inną rzeczą, która naprawdę podkreśla, jest to, że kiedy patrzysz na ich rachunek zysków i strat, patrzysz na wskaźniki dochodu odsetkowego netto i dochodu pozaodsetkowego. Wynik z tytułu odsetek to znowu pieniądze, które zarabiają na tych pożyczkach. A dochód pozaodsetkowy to wszystko inne. W obu przypadkach dochód netto z tytułu odsetek stanowi zdecydowaną większość ich całkowitych dochodów netto. To znowu znak, że są to dość tradycyjne banki.

Frankel: Tak. Dochód niezwiązany z odsetkami obejmuje takie rzeczy, jak wszystkie opłaty, które otrzymują od firm zarządzających majątkiem. Wspomniałem, że w szczególności Wells Fargo jest dość duży. Obejmuje to również takie rzeczy, jak wynajem skrytki depozytowej, za każdym razem, gdy na koncie bankowym pojawia się prowizja w rachunku bieżącym, miesięczne opłaty za konto czekowe, które niestety stały się bardzo rozpowszechnione w branży bankowej w ciągu ostatnich kilku lat. Pamiętam, że moje konto czekowe było bezpłatne. Nie wiem o Michaelu. To są rzeczy, które należą do kategorii dochodu pozaodsetkowego. Może się więc wydawać, że Wells Fargo, mimo że jest to w zasadzie tradycyjne oszczędności i pożyczka, generuje prawie 10 miliardów dolarów na kwartał dochodu pozaodsetkowego. To’jest właściwie dość standardowe, jeśli weźmie się pod uwagę wszystkie opłaty, jakie banki pobierają za swoje usługi.

Douglass: Który możesz traktować jako pomocniczy w stosunku do tradycyjnych działań bankowych. Ponownie, opłata za debet nie mówi nam, że nie jest to tradycyjny bank oszczędnościowo-pożyczkowy. Więc tak, częścią niedogodności patrzenia na jakiekolwiek dane jest to, że naprawdę musisz zrozumieć niuanse. Więc to dobry punkt, aby tam wrzucić.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy