Co to jest PPA w finansach

Category: Przez Cały
17.02.2021

Umowa zakupu energii słonecznej (PPA) to umowa finansowa, w ramach której deweloper zajmuje się projektowaniem, udzielaniem pozwoleń, finansowaniem i instalacją systemu energii słonecznej na nieruchomości klienta bez żadnych kosztów. Deweloper sprzedaje wytworzoną energię klientowi po stałej cenie, która jest zazwyczaj niższa niż cena detaliczna lokalnego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Niższa cena energii elektrycznej służy zrekompensowaniu zakupu energii elektrycznej przez klienta z sieci, podczas gdy deweloper uzyskuje przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, a także ulgi podatkowe i inne zachęty generowane przez system. KDT zwykle trwają od 10 do 25 lat, a deweloper pozostaje odpowiedzialny za eksploatację i utrzymanie systemu przez cały okres obowiązywania umowy. Pod koniec okresu obowiązywania umowy KDT klient może mieć możliwość jej przedłużenia,poprosić dewelopera o usunięcie systemu lub zakupienie systemu energii słonecznej od dewelopera.

Korzyści z umów PPA dla klientów korzystających z energii słonecznej
  • Brak początkowych kosztów kapitałowych lub niskie: deweloper pokrywa początkowe koszty wymiarowania, zakupu i instalacji systemu fotowoltaicznego. Bez żadnych początkowych inwestycji klient macierzysty może zastosować energię słoneczną i zacząć oszczędzać pieniądze, gdy tylko system zacznie działać.
  • Zmniejszone koszty energii: Słoneczne umowy PPA zapewniają stały, przewidywalny koszt energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy i mają jeden z dwóch sposobów. W ramach planu stałego schodów ruchomych cena, którą płaci klient, rośnie według z góry określonej stawki, zwykle między 2% a 5%. Jest to często niższe niż przewidywane podwyżki cen mediów. Z drugiej strony, plan ceny stałej utrzymuje stałą cenę przez cały okres obowiązywania KDT, oszczędzając klientowi więcej w miarę wzrostu cen mediów. Ograniczone ryzyko: deweloper jest odpowiedzialny za wydajność systemu i ryzyko operacyjne. Lepsze wykorzystanie dostępnych ulg podatkowych: Deweloperzy są zazwyczaj lepiej przygotowani do wykorzystania dostępnych ulg podatkowych w celu zmniejszenia kosztów systemu. Na przykład gospodarze gminni i inne podmioty publiczne nieposiadające dochodu podlegającego opodatkowaniu nie mogłyby w innym przypadku skorzystać z ulgi podatkowej na cele inwestycyjne zgodnie z art. 48. Potencjalny wzrost wartości nieruchomości: wykazano, że system fotowoltaiczny zwiększa wartość nieruchomości mieszkalnych. Długoterminowy charakter tych umów umożliwia przenoszenie KDT wraz z nieruchomością, a tym samym zapewnia klientom środki do inwestowania w ich dom po niewielkich lub zerowych kosztach.Przyjęcie i polityka rynkowaUmowy PPA pozwalają uniknąć początkowych kosztów kapitałowych związanych z instalacją systemu fotowoltaicznego, a także upraszczają proces dla klienta głównego. W niektórych stanach model PPA stoi jednak przed wyzwaniami regulacyjnymi i legislacyjnymi, które regulowałyby deweloperów jako przedsiębiorstwa energetyczne. Leasing energii słonecznej to inna forma finansowania przez stronę trzecią, która jest bardzo podobna do KDT, ale nie obejmuje sprzedaży energii elektrycznej. Zamiast tego klienci dzierżawią system, tak jak samochód. W obu przypadkach system jest własnością strony trzeciej, podczas gdy klient główny otrzymuje korzyści z energii słonecznej przy niewielkich lub zerowych kosztach początkowych. Te modele finansowania przez strony trzecie szybko stały się najpopularniejszą metodą uzyskiwania przez klientów korzyści z energii słonecznej. Na przykład Koloradopo raz pierwszy weszły na rynek w 2010 r., a do połowy 2011 r. instalacje osób trzecich stanowiły ponad 60% wszystkich instalacji mieszkaniowych i nadal rosły do ​​75% w pierwszej połowie 2012 r. Ta tendencja wzrostowa jest widoczna we wszystkich stanach, które wprowadziły modele finansowania.

    We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy