Co to jest zgłoszenie do UKC i jak wpływa na mój wynik kredytowy?

Category: Twoim Raporcie
17.02.2021

Każdy przedsiębiorca chce zachować zdolność kredytową swojej firmy, co oznacza dobre zarządzanie finansami. Poznanie przepisów, takich jak Jednolity Kodeks Handlowy (UCC), może pomóc Ci lepiej zrozumieć, jak chronić aktywa Twojej firmy.

UKC, opublikowany po raz pierwszy w 1952 r., To długa lista wytycznych dla stanów do stosowania przy zarządzaniu transakcjami biznesowymi. Jedna z zasad UKC pozwala pożyczkodawcom biznesowym na zastosowanie procedury prawnej znanej jako zgłoszenie w ramach UKC w celu wniesienia roszczeń do aktywów, które złożyłeś jako zabezpieczenie pożyczek.

Oto kilka ważnych rzeczy, które należy zrozumieć na temat zgłoszeń do UCC, ich potencjalnego wpływu na Twój biznes oraz opcji finansowania, które pomogą Ci ich uniknąć.

Co to jest zgłoszenie do UKC?

Bardziej precyzyjnym terminem prawnym dotyczącym złożenia tego formularza jest zgłoszenie UCC-1, nazwane tak, ponieważ zostało opisane w artykule 1 Jednolitego Kodeksu Handlowego. Jest to najczęściej określane jako zgłoszenie do UCC lub zastaw do UCC. Sam formularz nazywa się oświadczeniem finansowym w ramach UKC lub sprawozdaniem finansowym w ramach UCC-1.

Pożyczkodawca składa ten dokument w biurze sekretarza stanu, w którym prowadzi działalność pożyczkobiorcy. Służy jako oficjalne zawiadomienie publiczne dla innych wierzycieli, że pożyczkodawca ma interes prawny w majątku dłużnika. Oznacza to, że pożyczkodawca ma prawo przejąć w posiadanie wszelkie aktywa użyte do zabezpieczenia pożyczki do czasu spłaty długu.

Jakie aktywa podlegają zastawowi w ramach UKC?

Istnieją dwa ogólne rodzaje zastawów w ramach UKC: zastawy na określonych aktywach i zastawy ogólne, które powodują, że prawie wszystkie aktywa firmy podlegają przejęciu.

W finansowaniu sprzętu biznesowego powszechnie stosuje się określone zastawy. Jeśli pożyczasz pieniądze na zakup wyposażenia restauracji, sprzętu budowlanego lub pojazdów, pożyczkodawca może dochodzić prawa do odzyskania tych przedmiotów, jeśli nie spłacisz pożyczki.

Z całkowitym zastawem ryzykujesz znacznie większą stratę. Pożyczkodawcy mogą składać te roszczenia w odniesieniu do szerokiej gamy nieruchomości biznesowych, w tym nieruchomości, zapasów, należności (pieniądze, które Twoi klienci są ci winni) i papierów wartościowych.

Większość stanów nakłada pewne ograniczenia na zdolność wierzycieli do przejmowania nieruchomości. Na przykład, jako właściciel firmy, Twoja odzież i wyposażenie domu są zwykle bezpieczne. Możesz również zatrzymać część kapitału własnego w domu i jednym pojeździe. Jeśli chodzi o biznes, większość stanów zezwala na przechowywanie sprzętu biznesowego i narzędzi handlowych o wartości około 2000 USD, a także środków z planów emerytalnych z odroczonym podatkiem.

W jaki sposób zgłoszenie w ramach UCC wpływa na mój wynik kredytowy?

Wszelkie zastawy w ramach UCC złożone na Twoich aktywach w ciągu ostatnich pięciu lat pojawią się w Twoim raporcie kredytowym, co może wpłynąć na Twoją zdolność do zaciągania pożyczek od innych pożyczkodawców. Na przykład pożyczkodawca, który złoży wniosek, otrzyma pierwszą wpłatę na Twoje aktywa. Przyszły pożyczkodawca, który odkryje zgłoszenie UCC-1 w twoim raporcie kredytowym, może nie chcieć udzielić ci pożyczki, ponieważ zostałbyś uznany za ryzyko. Gdyby Twoja firma zbankrutowała, pożyczkodawca byłby w stanie odzyskać swoje straty dopiero po zaspokojeniu roszczeń pierwszego pożyczkodawcy.

Jak usunąć blokadę UCC?

Po spłaceniu kredytu biznesowego pożyczkodawca powinien zwolnić Twoją firmę z wszelkich roszczeń dotyczących jej aktywów. Powinni to zrobić, składając oświadczenie o rozwiązaniu UKC u Sekretarza Stanu w Twoim stanie. Ale czasami na tym etapie występuje opóźnienie i możliwe jest, że nieaktualne zgłoszenia UCC pojawią się w historii kredytowej Twojej firmy. Dobrym, proaktywnym krokiem jest natychmiastowe poproszenie pożyczkodawcy na piśmie o anulowanie zastawu po dokonaniu ostatniej spłaty pożyczki.

Ważne jest również, aby monitorować historię kredytową firmy, aby sprawdzić, czy nie ma błędnych zgłoszeń do UCC. Możesz przejść do strony internetowej swojego sekretarza stanu i przeprowadzić wyszukiwanie dokumentów w ramach UCC-1 w odniesieniu do własnej firmy, tak jak zrobiłby to pożyczkodawca podczas weryfikacji wniosku o pożyczkę. Jeśli znajdziesz zastaw, którego nie powinno tam być, możesz poprosić pożyczkodawcę o złożenie dokumentów w celu usunięcia go.

Czy porozumienie w ramach UKC to dobry pomysł?

Pożyczka biznesowa, która wymaga wniesienia zabezpieczenia – a tym samym zgadza się na prawo pożyczkodawcy do ubiegania się o te aktywa w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań – może mieć sens, jeśli zapewnia dostęp do finansowania po przystępnych cenach, których nie można by uzyskać w inny sposób. Jeśli masz pewność, że prognozy dotyczące przychodów i przepływów pieniężnych Twojej firmy są wystarczająco solidne, aby spłacić pożyczkę, możesz zdecydować, że ryzyko utraty aktywów w wyniku zastawu jest minimalne.

Ale jeśli rozważasz tego typu umowę pożyczki, nie zapomnij o potencjalnym wpływie przyszłych okoliczności – sezonowego spowolnienia, klęski żywiołowej, ogólnego spowolnienia gospodarczego – na Twoją zdolność do nadążania za spłatami pożyczki.

Należy również pamiętać, że pożyczka obejmująca ogólny zastaw może być szczególnie ryzykowna dla Ciebie jako właściciela firmy. W przeciwieństwie do zastawu na określone zabezpieczenie, które zwykle dotyczy tylko sprzętu biznesowego, który finansujesz za pośrednictwem tej pożyczki, ogólny zastaw pozwala pożyczkodawcy na przejęcie tak wielu aktywów, że możesz zbankrutować.

Inną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że zastaw może uniemożliwić sprzedaż sprzętu, zapasów lub innego zabezpieczenia do czasu spłaty pożyczki.

Czy istnieją inne opcje finansowania?

Możesz uniknąć ryzyka związanego z zaciągnięciem pożyczki, która generuje zastaw na nieruchomości biznesowej, korzystając z alternatywnej metody finansowania. Jedną z opcji jest pożyczka, która nie wymaga zabezpieczenia. Internetowi i alternatywni pożyczkodawcy biznesowi często oferują różne tego typu pożyczki.

Dwie inne możliwości finansowania to program SBA 7 (a) Small Business Administration i programy pożyczek na wypadek klęski żywiołowej, które zezwalają na pożyczki bez zabezpieczenia do kwoty 25 000 USD.

Możesz także zdecydować się na zakup sprzętu biznesowego, leasingując go zamiast zaciągania pożyczki na jego zakup.

Wykorzystanie aktywów firmy jako zabezpieczenia pożyczki to tylko jeden ze sposobów na uzyskanie finansowania dla firmy. Zgłoszenie do UKC dotyczące tych aktywów wiąże się z pewnym ryzykiem dla Ciebie jako właściciela firmy, więc rozważ to ryzyko dokładnie i zbadaj wszystkie opcje, zanim zdecydujesz się na tego rodzaju finansowanie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy