Czego potrzebuję, aby otworzyć rachunek bankowy nieruchomości

Category: Imię I Nazwisko
17.02.2021

„Moja mama dodała mnie do swojego konta bankowego jako współposiadacza konta przed śmiercią. Czy mogę po prostu nadal używać tego konta do nieruchomości, zamiast otwierać nowe konto?

Mając najlepsze intencje, starzejący się rodzice często dodają jedno lub więcej dorosłych dzieci (lub innych zaufanych krewnych lub przyjaciół) do swojego konta bankowego jako współwłaścicieli konta. Rodzic może chcieć, aby po jego śmierci dziecko wykorzystało pieniądze ze wspólnego konta na opłacenie rachunków spadkowych, kosztów pogrzebu, podatków dochodowych, a ostatecznie podzieliło pozostałą kwotę między beneficjentów rodzica (zgodnie z jego ). Ponieważ konto jest wspólne, bank nie zamrozi środków. Bank po prostu usunie nazwisko rodzica z konta po otrzymaniu dowodu zgonu, pozostawiając pozostałemu przy życiu posiadaczowi rachunku pełny dostęp do konta i jego prawną własność.

Rachunek spadkowy to inny rodzaj rachunku – jest to nowy rachunek otwarty po śmierci osoby, na który Wykonawca wpłaca pieniądze zmarłego, z którego Egzekutor spłaca długi i rachunki zmarłego, z którego ostatecznie Wykonawca przekazuje fundusze beneficjentom Osiedla. W czasie, gdy pieniądze znajdują się na rachunku Nieruchomości, Wykonawca przechowuje je w zaufaniu dla beneficjentów Nieruchomości.

Często pozostały przy życiu posiadacz wspólnego konta po prostu zdecyduje się nadal korzystać ze wspólnego konta, zamiast otwierać nowe konto Estate.

Załóżmy, że Bank umożliwia zdeponowanie czeków przychodzących do Nieruchomości – na przykład zwrotu podatku dochodowego, wpływów z ubezpieczenia i zasiłku z tytułu śmierci CPP – na wspólne konto. (To duże założenie – wiele banków na to nie pozwala. To dlatego, że po śmierci rodzica rodzic przestaje mieć jakiekolwiek udziały we wspólnym rachunku. Nie możesz wpłacać pieniędzy na konto, które nie należy do Ciebie – i nie możesz zdeponować cudzych czeków na swoim koncie. Niektóre banki mogą Ci na to pozwolić… ale nie licz na to).

Załóżmy jednak, że Bank zezwala na zdeponowanie wpływających środków, co oznacza, że ​​nikt nie wymaga od Ciebie otwarcia rachunku Nieruchomości. Chociaż zwykłe dalsze korzystanie ze wspólnego konta jest atrakcyjne ze względu na wygodę i pozorną prostotę, i często jest realizowane bez problemu lub obaw, jest to plan obarczony niebezpieczeństwami. Jeśli nie zostanie zrobione ostrożnie, może stworzyć więcej problemów niż rozwiązać. Oto 5 powodów, dla których powinieneś otworzyć konto Estate, nawet jeśli nie musisz.

1. Śmierć pozostającego przy życiu współposiadacza rachunku przed wypłatąJeżeli pozostały przy życiu posiadacz wspólnego rachunku umrze po rodzicu, ale zanim wszystkie rachunki zostaną zapłacone i wszystkie środki zostaną rozdzielone, bank może traktować środki na tym rachunku jako należące do majątku zmarłego dziecka, a nie jako środki należące do majątku rodzica. Jeśli wszyscy nie są na tej samej stronie, może powstać zamieszanie i konflikt między beneficjentami Majątku rodzica a beneficjentami Majątku dziecka.

2. Co się stanie, jeśli fundusze zostaną pomieszane?Wykonawcy zobowiązani są do rozliczenia pozostałych beneficjentów, począwszy od dnia śmierci, a kończąc na dacie dystrybucji środków. Jeśli nie będziesz uważnie śledzić każdego grosza wpływającego i wychodzącego z konta, narażasz się na roszczenia o niewłaściwe zarządzanie funduszami nieruchomości przez beneficjentów. Śledzenie środków na koncie Estate to prosta sprawa. Jeśli jednak fundusze na wspólnym koncie są kiedykolwiek pomieszane lub „pomieszane z Twoimi własnymi, przygotowanie rozliczenia może być kłopotliwe. Co gorsza, możesz narazić się na ryzyko podzielenia się „swoimi pieniędzmi z beneficjentami, nawet jeśli te pieniądze tak naprawdę nie były częścią Nieruchomości – będziesz musiał udowodnić, że pieniądze należą do Ciebie.

3. Co się stanie, jeśli pozostały przy życiu posiadacz rachunku nie jest tą samą osobą co Wykonawca?Powiedzmy, że Dziecko A jest Egzekutorem wymienionym w Woli, ale rodzic dodał Dziecko B do wspólnego konta. Po śmierci rodzica Dziecko A ma wszystkie zobowiązania Wykonawcy do płacenia rachunków i dystrybucji funduszy, ale Dziecko B kontroluje stan portfela. Łatwo powiedzieć, że „Dziecko B ma pieniądze na majątek, ale co się stanie, jeśli Dziecko B wyda je wszystkie lub odda je członkom swojej rodziny? Bank nie może powstrzymać dziecka B przed tym złym zachowaniem – w końcu w oczach banku te pieniądze legalnie należą do dziecka B. Dziecko A staje wtedy przed trudnym zadaniem ścigania dziecka B w imieniu majątku o fundusze że Dziecko B źle wydało.

4. Co się stanie, jeśli pozostały przy życiu właściciel konta twierdzi, że pieniądze powinny należeć tylko do niego?Być może rodzic naprawdę chciał, aby pieniądze zostały podzielone przez beneficjentów jego majątku – ale może rodzic chciał, aby pozostały przy życiu posiadacz konta zatrzymał wszystkie pieniądze jako prezent. Być może pozostały przy życiu posiadacz konta był jedynym dzieckiem, które pomogło rodzicowi w czasie długiej choroby i rodzic chciał podziękować temu dziecku, umieszczając swoje imię i nazwisko na koncie. Jeśli istnieje jakakolwiek kwestia co do intencji rodzica, może dojść do konfliktu (i często się zdarza), co skutkuje przedłużającymi się postępowaniami sądowymi, znaczącymi rachunkami prawnymi i niezgodą rodzinną.

5. Kto pobiera dochód na konto po śmierci rodzica?Jeśli konto wspólne generuje znaczną kwotę odsetek (wystarczającą, aby bank wystawił odcinek T5), będziesz musiał zająć się pytaniem, kto musi zażądać odsetek od zeznania podatkowego. Ktoś musi się o to ubiegać – i może być trudno przekonać Kanadyjską Agencję Skarbową, że dochód powinien należeć do zmarłego rodzica, gdy jego nazwiska nie ma na koncie (lub na odcinku T5).

WniosekOtwarcie nowego konta Estate nie jest czasochłonne ani drogie. Często jedynym faktycznym kosztem otwarcia konta Estate jest opłata za wydrukowanie książeczki czekowej. Chociaż możesz ulec pokusie kontynuowania korzystania z konta wspólnego zamiast otwierania nowego rachunku nieruchomości ze względu na wygodę, powinieneś rozważyć potencjalne ryzyko, jakie możesz w ten sposób podjąć – i może się okazać, że każda wygoda, którą uzyskasz, po prostu nie jest warta to.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy