Czy emigranci z USA mogą ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko i wyłączenie dochodów zarobionych za granicą?

Category: Ulga Podatkowa
17.02.2021

Wszyscy Amerykanie są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego w USA, jeśli zarabiają ponad 12000 USD (w 2018 r.) Lub tylko 400 USD dochodu z samozatrudnienia na całym świecie, nawet jeśli mieszkają za granicą. Dzieje się tak, ponieważ amerykańskie podatki oparte są raczej na obywatelstwie niż na miejscu zamieszkania. Wielu emigrantów jest również zobowiązanych do zgłaszania swoich zagranicznych kont bankowych, inwestycji i firm.

Mimo że nadal muszą składać wnioski, większość emigrantów nie płaci żadnego podatku w USA, ponieważ ubiegają się o ulgę podatkową lub wykluczenie z tytułu dochodów z zagranicy, kiedy składają.

To, które z tych przepisów IRS powinien ubiegać się każdy obcokrajowiec, zależy od ich okoliczności, takich jak poziom i rodzaj dochodów, kraj, w którym mieszkają, oraz status rezydenta.

Na przykład imigrant z dochodem wyłącznie z tytułu zatrudnienia, który zarabia mniej niż 100 000 USD i który płaci zagraniczny podatek dochodowy według stawki niższej niż stawka w USA, często będzie lepiej ubiegać się o wykluczenie z tytułu dochodów zarobionych z zagranicy. Z drugiej strony obcokrajowiec, który być może ma wiele rodzajów dochodu, zarabia ponad 100 000 USD lub który płaci wyższą stawkę zagranicznego podatku dochodowego niż stawka amerykańska, może lepiej ubiegać się o ulgę podatkową.

Ekspaci, którzy mieszkają za granicą z amerykańskimi dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, mogą ubiegać się o ulgę podatkową na dzieci, tak jakby mieszkali w USA. Czy cudzoziemcy mogą jednak ubiegać się zarówno o ulgę podatkową na dziecko, jak i o wyłączenie z tytułu zarobków zagranicznych?

Nowa ulga podatkowa na dzieci

Ulga podatkowa na dzieci w USA zmieniła się w ramach reformy podatkowej Trumpa podpisanej w grudniu 2017 r.

„Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, rodzice mają prawo do ulgi podatkowej na dzieci. Pamiętaj, że obowiązują podobne zasady: musisz wspierać swoje dziecko, a ono musi mieszkać z tobą w domu . – CNBC

Wcześniej istniały dwa oddzielne ulgi podatkowe na dzieci: ulga podatkowa na dzieci i ulga podatkowa na dziecko dodatkowe, przy czym Dodatkowa ulga podatkowa zapewnia ulgę zwrotną (tj. Płatność) dla rodziców bez zobowiązań podatkowych w USA.

Jednak w ramach reformy podatkowej oba zostały połączone, a kredyt został zwiększony, tak że rodzice-emigranci, którzy są winni podatek w USA, mogą teraz ubiegać się o ulgę podatkową w wysokości 2000 USD na dziecko, podczas gdy ci, którzy nie są winni podatku w USA, mogą otrzymać zwrot 1400 USD.

Obcokrajowcy mogą ubiegać się o ulgę podatkową na dzieci, wypełniając formularz 8812. Aby się zakwalifikować, muszą spełniać kryteria IRS, w tym ich dzieci posiadające numery ubezpieczenia społecznego w USA.

Może nam Granicą zastrzeżenia C Hild T AX C REDIT i F oreign E arned I ncome E xclusion ?

Kiedy obcokrajowcy ubiegają się o wykluczenie dochodów zarobionych z zagranicy, wyłączają swój dochód z amerykańskiego opodatkowania, zamiast eliminować podatek, więc jeśli zarabiają poniżej około 100 000 USD (limit wykluczenia dochodów zarobionych z zagranicy), roszczenie o ulgę podatkową na dziecko jest zwykle zmarnowane ćwiczenia, ponieważ nie pozwala im ubiegać się o zwrot podatku na dziecko. Z drugiej strony, jeśli zarabiają ponad 100 000 dolarów, ubieganie się o ulgę podatkową na dzieci może pomóc im obniżyć podatek w USA.

Z drugiej strony obcokrajowcy, którzy ubiegają się o ulgę podatkową za granicą, często odnoszą większe korzyści z ubiegania się o ulgę podatkową na dzieci.

Dzieje się tak dlatego, że jeśli już wyeliminowali swój rachunek podatkowy w USA, korzystając z Ulgi Podatkowej Zagranicznej, ubieganie się o Ulgę podatkową na dzieci umożliwia im ubieganie się o zwrot podatku w wysokości 1400 USD na dziecko.

W razie wątpliwości emigranci powinni zwrócić się o poradę do amerykańskiej firmy specjalizującej się w podatkach dla emigrantów.

Nadrabianie zaległości

Amerykanie, którzy zalegają ze złożeniem zeznania podatkowego w USA, mogą nadrobić zaległości bez narażania się na kary, korzystając z programu amnestii IRS zwanego usprawnioną procedurą, o ile zrobią to, zanim IRS skontaktuje się z nimi w tej sprawie.

Obcokrajowcy, którzy nie byli świadomi, że mogą ubiegać się o ulgę podatkową na dzieci, mogą również składać zmienione deklaracje, aby ubiegać się o nią przez maksymalnie dwa poprzednie lata.

Zarejestruj się teraz, a Twój CPA Bright! Tax od razu skontaktuje się z Tobą i poprowadzi Cię przez kolejne kroki.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy