Czy wszystkie konta bankowe są ubezpieczone przez FDIC?

Category: Twoje Pieniądze
17.02.2021

Otwierając konto bankowe, oczekujesz, że wpłacane pieniądze będą bezpieczne. Konta te nie działają jako skarbiec osobisty, co oznacza, że ​​Twoje pieniądze nie czekają tylko, aż dokonasz wypłaty, gdy potrzebujesz do nich dostępu. Banki działają w systemie ułamkowym, co oznacza, że ​​mają pod ręką pewną ilość gotówki – zwykle 10%. Pozostałe 90% jest zarezerwowane na pożyczki dla innych osób.

Kiedy banki nie mogą nadążyć za popytem na wypłaty, być może będą musiały odrzucić ludzi. Kiedy więcej chce swoich pieniędzy i nie może ich zdobyć, tracą pewność siebie, co prowadzi do paniki. To z kolei może wywołać efekt domina, prowadzący do niepowodzenia w systemie bankowym, którego doświadczyły Stany Zjednoczone podczas Wielkiego Kryzysu.

Aby zachować zaufanie publiczne, w 1933 r. Rząd federalny utworzył Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów (FDIC). Ten krótki artykuł przedstawia podstawy ubezpieczenia FDIC wraz z tym, co jest objęte, a co nie.

Kluczowe wnioski
 • Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów chroni konsumentów przed stratą, jeśli bank lub instytucja zajmująca się oszczędnościami upadnie.
 • Nie wszystkie instytucje są ubezpieczone przez FDIC.Kwalifikujące się konta bankowe są ubezpieczone do kwoty 250 000 USD na kapitał i odsetki.FDIC nie ubezpiecza rachunków udziałowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.Co to znaczy być ubezpieczonym FDIC?

  FDIC jest niezależną agencją rządu Stanów Zjednoczonych, która chroni Cię przed utratą depozytu, jeśli bank lub instytucja oszczędnościowa upadnie i jest ubezpieczona w FDIC. Tak więc, jeśli masz pieniądze na koncie bankowym ubezpieczonym przez FDIC, a bank upadnie, agencja zwróci Ci wszelkie poniesione straty.

  Wiele banków wykorzystuje fakt, że są ubezpieczone, jako funkcję sprzedaży, mimo że nie jest to mandat. Innymi słowy, nieubezpieczony bank nie może skutecznie konkurować w branży, w której konsumenci oczekują, że ich pieniądze będą chronione. Aby sprawdzić, czy Twój bank jest ubezpieczony w FDIC, wejdź na stronę FDIC Bank Find.

  Co obejmuje ubezpieczenie?

  FDIC nie ubezpiecza wszystkich kont. Konta ubezpieczone obejmują zbywalne zlecenia wypłaty (NOW), rachunki depozytowe rynku pieniężnego (MMDA), rachunki czekowe i oszczędnościowe oraz certyfikaty depozytowe (CD). Ubezpieczenie FDIC obejmuje kapitał i odsetki konta, nie przekraczając limitu 250 000 USD. Aby zapoznać się z listą typów rachunków i opisami ich pokrycia, zobacz poniższy wykres: Co i ile obejmuje? Pojedyncze konto250 000 USD na właściciela Pewne konto emerytalne250 000 USD na właściciela Wspólne konto250 000 USD na współwłaściciela Odwołalne zaufanieWłaściciel jest ubezpieczony na 250 000 USD na beneficjenta Nieodwołalne zaufanie250 000 dolarów na trust; dodatkowa ochrona jest dostępna pod określonymi warunkami. Plan świadczeń pracowniczych250 000 USD na bezwarunkowy udział uczestników Konto korporacyjne, partnerskie lub stowarzyszeniowe nieposiadające osobowości prawnej250 000 USD na podmiot Konto rządowe250 000 USD na każdego opiekuna

  W jaki sposób FDIC ubezpiecza konta?

  Jeśli masz konto oszczędnościowe z saldem 50 000 USD i płytę CD z kwotą 150 000 USD, oba konta są ubezpieczone, ponieważ nie przekraczają 250 000 USD. Jeśli Ty i Twój współmałżonek macie wspólne konto z saldem 500 000 USD i 200 000 USD na innym kwalifikującym się koncie, oba konta są objęte ochroną, ponieważ ich suma podlega zasadzie 250 000 USD na osobę.

  Czego nie obejmuje

  FDIC nie obejmuje wszystkich typów kont. Instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje, fundusze rynku pieniężnego, skarbowe papiery wartościowe USA (bony skarbowe), skrytki depozytowe, renty i produkty ubezpieczeniowe nie są ubezpieczane przez FDIC.

  FDIC nie ubezpiecza akcji, obligacji, funduszy rynku pieniężnego, amerykańskich papierów skarbowych, skrytek depozytowych, rent i produktów ubezpieczeniowych.

  FDIC nie ubezpiecza zwykłych akcji i wspólnych rachunków oszczędnościowo-kredytowych. Podobnie jak FDIC, Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Udziałów Kredytowych, zarządzany przez Krajową Administrację Spółek Kredytowych (NCUA), ubezpiecza rachunki w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

  Wgląd doradcyJeff Rose, CFP®

  Alliance Wealth Management, Carbondale, IL

  Ogólnie rzecz biorąc, prawie wszystkie banki posiadają ubezpieczenie FDIC dla swoich deponentów. Istnieją jednak dwa ograniczenia tego zakresu. Po pierwsze, objęte są jedynie rachunki depozytowe, takie jak rachunki czekowe, oszczędnościowe, bankowe rachunki rynku pieniężnego i płyty CD.

  Po drugie, ubezpieczenie FDIC jest ograniczone do 250 000 USD na deponenta na bank. Oznacza to, że jeśli masz 500 000 $ w jednym banku, tylko połowa pieniędzy jest ubezpieczona.

  Sposobem na obejście tego ograniczenia jest rozłożenie pieniędzy na więcej niż jeden bank. Jeśli masz 500 000 $ na koncie bankowym, możesz wpłacić 250 000 $ w jednym banku i 250 000 $ w innym. Jednak zasięg nie jest rozdzielany według oddziałów w tej samej instytucji bankowej, więc pamiętaj tylko, że oba banki muszą być całkowicie niepowiązane.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy