Dlaczego banki centralne powinny być niezależne?

Category: Ważne Jest
17.02.2021

W zeszłym miesiącu Donald Trump podsycił debatę, kiedy nazwał Fed „szalonym. W mediach zaczęły krążyć oskarżenia polityczne. Jednak poruszył bardzo ważną kwestię. Świat zdał sobie sprawę, że Donald Trump nie kontroluje Rezerwy Federalnej, która jest bankiem centralnym Stanów Zjednoczonych. Dla obeznanych z finansami nie było to wcale objawienie. Jednak większość ludzi uważa, że ​​banki centralne mają pełną kontrolę nad swoim rządem.

Jednak to nie jest rzeczywistość, przynajmniej nie w ostatnim czasie. Na przykład Bank of England był w dużej mierze kontrolowany przez rząd do 1997 r. Po 300 stuleciach swojego istnienia Bank Anglii w końcu mógł stać się niezależnym organem w 1997 r. Nie był to tylko bank centralny. Od lat 70-tych banki centralne na całym świecie lobbowały na rzecz niezależności finansowej. Szoki OPEC z lat 60. i 70. ujawniły słabość banków centralnych. Przez całe lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX w. Inflacja w Europie kształtowała się dwucyfrowo. Banki centralne potrzebowały większej autonomii, aby rozwiązać ten problem. Otrzymali tę autonomię. W rezultacie prawie wszystkie banki centralne na świecie są wolne od wpływów politycznych. Ta polityka ma swoje wady i zalety.W tym artykule opisaliśmy zalety i wady posiadania niezależnego banku centralnego.

ZaletyPosiadanie apolitycznego banku centralnego ma oczywiście wiele zalet. Niektóre z nich zostały wymienione poniżej.

Cykl polityczny a cykl biznesowy: Politycy na całym świecie troszczą się tylko o utrzymanie władzy. Zrobią wszystko, co trzeba, tak długo, jak będą w stanie zachować kontrolę. Stąd można powiedzieć, że działania polityków są sterowane cyklami politycznymi. W latach przedwyborczych stają się niezwykle hojni i gościnni.

Z drugiej strony biznes działa w oparciu o cykle koniunkturalne. Nie jest konieczne, aby okresy ożywienia i załamania pokrywały się z cyklami politycznymi. Ponadto, jeśli tak się stanie, politycy mogą mieć konflikt interesów. Na przykład, jeśli w roku wyborczym będzie zbyt duża inflacja, politycy mogą po prostu pominąć konieczną, ale niepopularną decyzję o wprowadzeniu podwyżek stóp. Dlatego jest prawdopodobne, że politycy w końcu narażą całą gospodarkę na samolubne korzyści. To jest powód, dla którego banki centralne muszą być niezależne. Mogą podejmować trudne decyzje niezależnie od cyklu wyborczego. Gospodarka i wybory nie są ze sobą naturalnie powiązane. Stąd konieczne jest, aby decyzje dotyczące gospodarki były podejmowane niezależnie.

Inflacja: kontrolowanie inflacji jest głównym celem każdego banku centralnego. Aby to zrobić, muszą kontrolować pieniądze wydawane przez rząd. Jeśli decyzje dotyczące gospodarki będą mogły być podejmowane przez rząd, podejmą tylko decyzje populistyczne. Na przykład rządy mogą zdecydować o zapewnieniu bezpłatnej opieki zdrowotnej i świadczeń emerytalnych, mimo że nie mają środków finansowych na wykonanie takich decyzji. Najważniejsze jest to, że jeśli rząd przejmie kontrolę nad gospodarką, może uciekać się do masowego drukowania pieniędzy, co ostatecznie doprowadzi do zapaści gospodarczej. To właśnie wydarzyło się w wielu starożytnych cywilizacjach, w tym w Rzymie. Dlatego, aby temu zapobiec, banki centralne zostały uniezależnione od władz rządowych.

Deficyt wydatków: Rządy na całym świecie lubią podejmować populistyczne projekty, mimo że takie projekty nie mają podstaw ekonomicznych. Rozważmy przypadek stadionów sportowych zbudowanych na Igrzyska Olimpijskie w Grecji i na Mistrzostwa Świata FIFA w Brazylii. W obu przypadkach rząd nie powinien był pozwolić sobie na wydatki związane z deficytem, ​​ale to zrobił. Te przypadki stałyby się częstsze, gdyby rząd miał pełną kontrolę nad polityką pieniężną. Dlatego tak ważne jest oddzielenie polityki pieniężnej od rządu w celu utrzymania kondycji finansowej państwa.

NiedogodnościOddzielenie banku centralnego od państwa ma wiele zalet, które zostały wymienione powyżej. Jednak są też wady.

Sekretne: największą krytyką pod adresem banku centralnego jest to, że jego operacje są bardzo tajne. Często ich działania są zupełnie nieoczekiwane. Wiele kryzysów finansowych w przeszłości miało miejsce tylko dlatego, że bank centralny podjął nieoczekiwane działania. Aby temu zapobiec, banki centralne muszą zapewnić płynne przejścia. Ich polityka nie powinna być tajemnicza i nie powinna szokować gospodarki.

Na korzyść dużych banków: Wielu analityków uważa, że ​​wszystkie polityki stworzone przez banki centralne są na korzyść dużych banków, a nie zwykłych ludzi. Na przykład ich największym celem jest zmniejszenie inflacji. Jednak po krachu w 2008 roku, aby uratować duże banki, przyjęli politykę luzowania ilościowego. Doprowadziło to do powstania większej inflacji niż jakakolwiek polityka rządu.

Podsumowując, można powiedzieć, że posiadanie niezależnych banków centralnych ma swoje plusy i minusy. Jednak wydaje się, że na razie liczba zalet przewyższa wady. To jest powód, dla którego banki centralne na całym świecie doświadczyły zwiększonej autonomii.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy