Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF? Przewodnik dla początkujących

Category: Jeśli Nie Możesz
17.02.2021

ETF to fundusz notowany na giełdzie. Dla uproszczenia możesz myśleć o nim jako o funduszu inwestycyjnym, który handluje jak akcje. ETF jest kupowany i sprzedawany na giełdzie papierów wartościowych w ciągu dnia i składa się z koszyka papierów wartościowych. Ogólnie rzecz biorąc, ETF będą handlować po (lub bardzo blisko) tej samej cenie, co wartość aktywów netto aktywów bazowych. Większość funduszy ETF to fundusze indeksowe, które śledzą indeksy, takie jak S&P 500, Russell 1000 czy MSCI, żeby wymienić tylko kilka. W 2008 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zaczęła zezwalać na tworzenie aktywnie zarządzanych funduszy ETF.

Jak wygrywają inwestorzy indywidualni: kupuj na rynku i utrzymuj niskie koszty

Bardzo trudno jest pokonać rynek, wybierając poszczególne akcje lub inwestując w aktywnie zarządzany fundusz inwestycyjny (zwłaszcza po poniesieniu opłat związanych z jednym i drugim). Tak więc w przypadku inwestowania zwykle najlepiej jest kierować się maksymą: „Jeśli nie możesz ich pokonać, dołącz do nich. Faktem jest, że prawdopodobnie nie pokonasz rynku. Ale możesz dopasować rynek do indeksowych funduszy ETF.

Wciąż zastanawiasz się, jak inwestować w fundusze ETF oferujące ekspozycję na wybrane przez Ciebie akcje indywidualne? Sprawdź nasze narzędzie Ekspozycja na akcje, aby wyświetlić i pobrać listę wszystkich funduszy ETF, które mogą zapewnić ekspozycję na określone akcje. Na przykład poniższy zrzut ekranu pokazuje częściową listę wszystkich funduszy ETF posiadających Apple.

Zalety funduszy ETF w porównaniu z wybieraniem pojedynczych akcji

Fundusze ETF mają tę samą podstawową zaletę, co fundusze inwestycyjne w porównaniu do wybierania pojedynczych akcji: dywersyfikację. I właśnie tego potrzebuje każdy inwestor. W dłuższej perspektywie dywersyfikacja zmniejsza ryzyko bez wpływu na zwroty. Powiedz, że jesteś fanem określonego sektora i chciałbyś zainwestować w jego przyszłość. Możesz spróbować swoich sił w zbieraniu akcji kilku spółek z tego sektora.

Lepszą strategią byłoby kupienie ETF-u, który śledzi indeks sektora. W ten sposób jesteś chroniony przed zmiennością, której może podlegać kilka firm z sektora. Co więcej, wykonujesz tylko jedną transakcję zamiast kilku, oszczędzając na opłatach maklerskich.

Zalety ETF w stosunku do aktywnie zarządzanych funduszy powierniczych

Okazuje się, że zarządzający funduszami nie różnią się zbytnio od przeciętnego inwestora: większość z nich nie pokonuje rynku. Fakt, że większość funduszy ETF jest indeksowana, zapewnia zatem, że będą one średnio osiągać lepsze wyniki niż aktywnie zarządzane fundusze wspólnego inwestowania. Ponadto istnieje kilka innych sposobów na pokonanie funduszy inwestycyjnych przez fundusze giełdowe.

 • Wskaźniki kosztów są znacznie niższe: aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne ponoszą opłatę za zarządzanie, która czasami może przekraczać 2,00%. Ponadto większość funduszy ETF nie ma opłat 12b-1. Wskaźniki kosztów ETF zazwyczaj mieszczą się w zakresie 0,25% – 0,75%.Wydatki są jednym z najbardziej poszukiwanych kryteriów zawężania opcji inwestycyjnych. Możesz skorzystać z narzędzia przesiewowego ETF, jak pokazano poniżej, aby wyświetlić i pobrać listę funduszy ETF, które spełniają określone kryteria wskaźnika wydatków, takie jak poniżej 0,3% w przypadku pokazanym poniżej.

  ETF Screener to wyjątkowy program przesiewowy zaprojektowany przez ETFdb.com, aby pomóc szczególnie inwestorom, którzy szukają produktów notowanych na giełdzie w oparciu o kompleksowy zestaw kryteriów. Możesz zastosować filtry specyficzne dla ETF, w tym przepływy funduszy, inwestycje, strukturę funduszy i wyniki ESG, aby zawęzić listę papierów wartościowych, które spełniają Twoje cele inwestycyjne.

 • Brak minimów inwestycyjnych: podczas gdy fundusze wspólnego inwestowania często mają minima nawet do 1000, 5000 USD lub więcej, fundusze ETF można kupować lub sprzedawać w ramach zaledwie jednej akcji.
 • Opcje i możliwości krótkiej sprzedaży: ponieważ ETF są przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych przez cały dzień, istnieją możliwości opcji i krótkiej sprzedaży.
 • Niższe podatki: aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne mają znacznie wyższe obroty niż fundusze ETF. Dlatego też dystrybucja zysków z podatków jest znacznie częstsza w przypadku funduszy inwestycyjnych.
 • Większa elastyczność handlowa: fundusze inwestycyjne są wyceniane tylko raz dziennie, na zamknięciu rynku. I odwrotnie, fundusze ETF są wyceniane przez cały dzień i można je kupować i sprzedawać na giełdzie.
 • Większa przejrzystość: fundusze ETF są całkowicie przejrzyste. Inwestorzy mogą dokładnie zobaczyć, jakie papiery wartościowe są przechowywane w każdym funduszu ETF. Aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne nie zapewniają inwestycji swoim inwestorom.Zalety ETF w stosunku do funduszy indeksowych

  Indeksowe fundusze ETF wyraźnie mają przewagę nad aktywnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi. Ale jak układają się w stosunku do swoich odpowiedników w indeksowym funduszu powierniczym („fundusz indeksowy)? Fundusze indeksowe nie są aktywnie zarządzane, a ich wskaźniki kosztowe są znacznie niższe niż w przypadku aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych. Zatem fundusze indeksowe są nadal rozsądnym sposobem kupowania rynku i utrzymywania niskich kosztów zarządzania i handlu. Jednak wielu inwestorów wybiera ETF zamiast funduszy indeksowych, ponieważ ETF nie mają minimalnych wartości inwestycyjnych, mogą być przedmiotem obrotu w ciągu dnia i są ogólnie uważane za wygodniejsze [patrz również Dziesięć przykazań dotyczących inwestowania w ETF].

  Podsumowanie

  Fundusze ETF są nadal stosunkowo młode, jeśli chodzi o świat inwestorów, ale nie należy lekceważyć korzyści, jakie niosą ze sobą w dużej części świata funduszy.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy