Gdy bank komercyjny pożycza pieniądze od fed

Category: Decyzje Finansowe
17.02.2021

Działając w ramach Systemu Rezerwy Federalnej, nowojorski Fed wdraża politykę pieniężną, nadzoruje i reguluje instytucje finansowe oraz pomaga w utrzymaniu krajowych systemów płatniczych.

Czy masz wniosek o wolność informacji? Dowiedz się, jak go przesłać.

Zobacz największą na świecie akumulację złota, poznając nowojorski Fed i System Rezerwy Federalnej podczas bezpłatnej wycieczki.

Najnowszy raport roczny zawiera kronikę wpływu polityki Rezerwy Federalnej i zawiera dane na temat operacji nowojorskiego Fed.

Rynki i wdrażanie polityki
 • DANE
 • Stawki referencyjne
  • Efektywna stopa funduszy federalnych
  • Stopa finansowania w trybie Overnight BankStopa finansowania nocnego zabezpieczonegoŚrednie i indeks SOFRSzeroka ogólna stopa zabezpieczeniaOgólna stopa zabezpieczenia trójstronnego

   Obsługa biurka

   • Skarbowe papiery wartościowe
   • Papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką agencjiRepo i Reverse RepoPożyczki papierów wartościowychSwapy płynności banku centralnego Systemowe rachunki otwartego rynkuStatystyki głównego dealeraHistoryczne dane transakcji
   • OPERACJE NA RYNKU KRAJOWYM
    • Realizacja polityki pieniężnej
     • Skarbowe papiery wartościowe
     • Papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką agencjiAgencyjne papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami komercyjnymiAgencyjne papiery dłużneRepo i Reverse RepoPożyczki papierów wartościowych Okno rabatuAukcje i wykupy długów skarbowych

      jako agent podatkowy OPERACJE NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM

      • Wymiana zagraniczna
      • Zarządzanie rezerwami zagranicznymiUmowy swapowe banków centralnych
      • NA RYNKU
      • Działania związane z COVID-19Oświadczenia i zasady operacyjneBadania rynku
       • Badanie głównych dealerów
       • Badanie uczestników rynku Raporty roczneKontrahenci

        • Główni dystrybutorzy
        • Kontrahenci Reverse RepoKontrahenci walutowiKontrahenci zarządzający rezerwami zagranicznymi Gotowość operacyjnaBank centralny i obsługa rachunków międzynarodowychArchiwum programówNasi ekonomiści zajmują się badaniami naukowymi i analizami politycznymi w szerokim zakresie ważnych zagadnień.

         Tygodniowy Indeks Ekonomiczny dostarcza informacji o stanie gospodarki USA w oparciu o dane o wysokiej częstotliwości podawane codziennie lub co tydzień.

         Centrum Danych Mikroekonomicznych oferuje obszerne dane i analizy dotyczące finansów i oczekiwań ekonomicznych gospodarstw domowych w USA.

         Nasz model generuje prognozy wzrostu PKB, uwzględniające szeroki zakres danych makroekonomicznych, gdy tylko staną się dostępne.

         W ramach naszej podstawowej misji nadzorujemy i regulujemy instytucje finansowe w II Dzielnicy. Naszym głównym celem jest utrzymanie bezpiecznego i konkurencyjnego systemu bankowego w USA i na świecie.

         Centrum Governance & Culture Reform ma na celu wspieranie dyskusji na temat ładu korporacyjnego oraz reformy kultury i zachowań w branży usług finansowych.

         Chcesz złożyć raport w nowojorskim Fed? Oto wszystkie formularze, instrukcje i inne informacje związane ze sprawozdawczością regulacyjną i statystyczną w jednym miejscu.

         Nowojorski Fed działa na rzecz ochrony konsumentów, a także zapewnia informacje i zasoby dotyczące unikania i zgłaszania określonych oszustw.

         Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku działa na rzecz promowania solidnych i dobrze funkcjonujących systemów i rynków finansowych poprzez świadczenie usług przemysłowych i płatniczych, postęp w reformie infrastruktury na kluczowych rynkach oraz wsparcie szkoleniowe i edukacyjne dla instytucji międzynarodowych.

         Nowojorski Fed zapewnia szeroki zakres usług płatniczych dla instytucji finansowych i rządu USA.

         New York Fed oferuje kilka specjalistycznych kursów przeznaczonych dla bankierów centralnych i nadzorców finansowych.

         Nowojorski Fed współpracował z trójstronnymi uczestnikami rynku repo, aby wprowadzić zmiany poprawiające odporność rynku na napięcia finansowe.

         Nowojorski Fed współpracuje z osobami fizycznymi, gospodarstwami domowymi i przedsiębiorstwami w Drugiej Dzielnicy oraz prowadzi aktywny dialog w regionie. Bank gromadzi i udostępnia regionalne informacje gospodarcze, aby informować naszą społeczność i decydentów oraz promować rozsądne decyzje finansowe i gospodarcze poprzez programy rozwoju społeczności i programy edukacyjne.

         Centrum nierówności ekonomicznych i sprawiedliwego wzrostu to zbiór badań, analiz i spotkań, które pomagają lepiej zrozumieć nierówności gospodarcze.

         Centrum Governance & Culture Reform ma na celu wspieranie dyskusji na temat ładu korporacyjnego oraz reformy kultury i zachowań w branży usług finansowych.

         College Fed Challenge to konkurs zespołowy dla studentów, inspirowany pracą Federalnego Komitetu Otwartego Rynku.

         Kto pożycza pieniądze na rynku funduszy Fed?Gara Afonso, Alex Entz i Eric LeSueur

         Rynek funduszy federalnych odgrywa ważną rolę w realizacji polityki pieniężnej. W naszym poprzednim poście analizujemy stronę kredytową rynku funduszy zasilanych oraz spadek całkowitego wolumenu funduszy zasilanych od początku kryzysu finansowego. W dzisiejszym poście omawiamy pożyczkową stronę tego rynku oraz interesującą rolę, jaką odgrywają banki zagraniczne.


         Rynek funduszy federalnych w dzisiejszych

         czasach Podobnie jak w naszej wcześniejszej pracy, korzystamy z publicznie dostępnych dokumentów regulacyjnych, aby oszacować wielkość i strukturę pożyczek funduszy federalnych . Agregujemy dane z pism regulacyjnych, w tym FFIEC 002, FFIEC 031, FFIEC 041, FR Y-9C, raportów wezwań, 10-Ks i 10-Qs, aby złożyć obraz rynku funduszy fedrowanych. Chociaż kompleksowe dane na temat tego rynku nie są dostępne, rozmowy z uczestnikami rynku sugerują, że te zgłoszenia obejmują większość transakcji. Nasze szacunki dotyczące zagregowanych kredytów są zasadniczo zgodne z naszymi zagregowanymi danymi dotyczącymi kredytów i wskazują na znaczące ograniczenie akcji kredytowej od 2008 r.

         Jak pokazano na poniższym wykresie, instytucje depozytowe banków holdingowych (BHC) i zagraniczne organizacje bankowe (FBO) odpowiadają za zdecydowaną większość działalności pożyczkowej (zakupione fundusze zasilane), przy ograniczonej aktywności innych kwalifikujących się pożyczkobiorców, w tym banki.

         Kto pożycza więcej: banki zagraniczne czy krajowe?

         Bliższe spojrzenie na wykres ujawnia dominującą rolę, jaką zagraniczne banki odgrywają na rynku funduszy fedrowanych. Średnio w 2012 roku FBO pożyczyli blisko 30 miliardów dolarów, co stanowi 42 procent funduszy federalnych znajdujących się w obrocie na tym rynku.

         Ponadto jest to tylko dolna granica działalności zagranicznej, ponieważ wiele BHC należy do podmiotów zagranicznych. Aby lepiej zrozumieć działalność pożyczkową instytucji krajowych w porównaniu z instytucjami zagranicznymi, podzieliliśmy naszą próbę na „podmioty krajowe i „podmioty zagraniczne, kierując się lokalizacją podmiotu zajmującego się najwyższą jakością w hierarchii firmy. Z wykresu dynamicznego wynika, że ​​od 2009 r. Podmioty zagraniczne konsekwentnie kupują więcej funduszy zasilanych niż podmioty krajowe.

         Jak pokazano na następnym wykresie, najbardziej aktywnymi pożyczkobiorcami zagranicznymi są instytucje europejskie, a za nimi banki azjatyckie i kanadyjskie.

         Dlaczego zagraniczne banki pożyczają więcej niż banki krajowe?

         Różnice w strukturach instytucjonalnych, a także w regulacjach i wymogach mogą pomóc wyjaśnić, dlaczego banki zagraniczne były w ostatnich latach bardziej aktywnymi kredytobiorcami niż banki krajowe. Jak omawialiśmy w poprzednim poście, dynamika handlu na rynku funduszy federalnych zmieniła się po rozszerzeniu bilansu Rezerwy Federalnej i wypłacie odsetek od nadwyżek rezerw (IOER).

         Zwiększony poziom nadwyżek rezerw w systemie bankowym zmniejszył strukturalną potrzebę wielu instytucji do pożyczania funduszy zasilanych w celu zarządzania środkami pieniężnymi lub na cele finansowania. Spadek pożyczek funduszy krajowych w porównaniu z bankami zagranicznymi może odzwierciedlać ich zróżnicowany dostęp do płynności w dolarach, ponieważ banki krajowe mają zwykle większy dostęp do depozytów detalicznych, a także do innych źródeł stabilnego finansowania, takich jak pożyczki z federalnej pożyczki mieszkaniowej Banki.

         W warunkach nowej dynamiki rynku funduszy zasilanych transakcje pożyczkowe mogą odzwierciedlać działalność arbitrażową między stopami funduszy zasilanych a IOER. Instytucje pożyczające mają zachętę do pożyczania funduszy zasilanych po oprocentowaniu poniżej stopy IOER, a następnie zatrzymania pożyczonych środków na swoim rachunku rezerwowym, aby otrzymać IOER i tym samym uzyskać dodatni spread na transakcji. Różnice w wymogach kapitałowych mogą uczynić takie transakcje stosunkowo atrakcyjniejszymi dla banków zagranicznych.

         Zmiana sposobu obliczania opłaty za ubezpieczenie depozytów Federalnej Korporacji ds. Ubezpieczenia Depozytów (FDIC) w 2011 r. Prawdopodobnie wzmocniła względną atrakcyjność pożyczania funduszy federalnych dla banków zagranicznych (które generalnie nie są ubezpieczone przez FDIC) w porównaniu z bankami krajowymi. W 2011 r. FDIC rozszerzył swoją podstawę oceny depozytów z depozytów do średnich skonsolidowanych aktywów ogółem pomniejszonych o średni kapitał rzeczowy. Dla banków krajowych oznaczało to wzrost efektywnego kosztu pożyczania funduszy zasilanych arbitrażem IOER, ponieważ transakcje te zwiększają teraz ich opłaty FDIC.

         Podsumowując, szukając odpowiedzi na nasze początkowe pytanie, kto obecnie pożycza na rynku funduszy fedrowanych, nie możemy tylko spojrzeć na krajowe instytucje; musimy także skupić naszą uwagę na instytucjach zagranicznych – w szczególności na bankach europejskich, azjatyckich i kanadyjskich. Instytucje te są kluczowymi graczami na rynku, który ma kluczowe znaczenie dla realizacji polityki pieniężnej USA. Wiele powodów wyjaśnia ich dominującą rolę na tym rynku, w tym tarcia instytucjonalne oraz różnice w przepisach i wymaganiach. Potrzebne są dalsze badania na ten temat, aby lepiej zrozumieć konsekwencje struktury rynku funduszy zasilanych.

         Zastrzeżenie

         Poglądy wyrażone w tym poście są poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku lub Systemu Rezerwy Federalnej. Za wszelkie błędy lub pominięcia odpowiadają autorzy.


         Gara Afonso jest ekonomistą w grupie badawczo-statystycznej Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku.
         Alex Entz był letnim stażystą w Grupie i jest studentem studiów licencjackich na Northwestern University.
         Eric LeSueur jest specjalistą ds. Polityki i analizy rynków w Grupie Banku ds. Rynków.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy