Inwestowanie w akcje w USA w John Hancock Investment Management

Category: Jeśli Twój
17.02.2021

Inwestowanie w amerykańskie akcje jest jednym z najlepszych sposobów budowania bogactwa w dłuższej perspektywie. Poznaj sprawdzone strategie pokonywania krótkoterminowych niepowodzeń i maksymalnego wykorzystania długoterminowego potencjału rynku.

Amerykańskie fundusze kapitałowe mają na celu pomóc:
 • Dążenie do wzrostu wartości kapitału
 • Zapewnij dywersyfikację od akcji spoza USAAmerykańskie fundusze kapitałowe mają na celu pomóc:
  • Dążenie do wzrostu wartości kapitału
  • Zapewnij dywersyfikację od akcji spoza USA
  • Budowanie bogactwa
  • Sprawdzone strategieNasze amerykańskie fundusze akcyjneSkontaktuj się z namiAkcje pomogły inwestorom w budowaniu bogactwaAkcje bardziej niż jakiekolwiek inne inwestycje reprezentują dynamiczny charakter i potencjał wzrostu gospodarki danego kraju. Z biegiem czasu akcje pomogły milionom inwestorów w budowaniu bogactwa, przewyższając obligacje i inflację w perspektywie długoterminowej pomimo wojen, recesji i wielu innych niepowodzeń po drodze.

   Akcje z biegiem czasu wyprzedziły obligacje i inflację, pomimo litanii wydarzeń wywołujących zmiennośćŹródło wykresu górskiego (powyżej): John Hancock Investment Management, 2019. Indeks S&P 500 śledzi wyniki 500 największych spółek notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Indeks Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index śledzi wyniki amerykańskich obligacji o ratingu inwestycyjnym na rynkach rządowych, zabezpieczonych aktywami i korporacyjnych. Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) jest wszechstronną miarą używaną do szacowania zmian cen w koszyku dóbr i usług reprezentatywnych dla wydatków konsumpcyjnych w gospodarce. Nie ma możliwości bezpośredniego inwestowania w indeks. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.

   Wycofania rynkowe są normalneCzasami niepowodzenia w ogólnym rozwoju rynku mogą sprawić, że inwestowanie w akcje będzie wydawać się przegraną. Wyzwaniem dla inwestorów jest przetrwanie tych tymczasowych burz i pamiętanie, że chociaż rynek nie idzie w górę w linii prostej, to z czasem rośnie.

   Rynek często doświadcza niepowodzeń, zanim ruszy wyżejIndeks S&P 500 (1983–2019)

   Źródło: Standard & Poor’s, John Hancock Investment Management, stan na 31.12.19. Nie ma możliwości bezpośredniego inwestowania w indeks. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.

   Akcje amerykańskie zawsze się poprawiały

   Każdy inwestor, który przeżył bessę, wie, jakie może to być nieprzyjemne. Historia pokazuje jednak, że akcje amerykańskie zawsze się odradzały, a hossa z czasem przyniosła znacznie większe bogactwo niż rynki bessy.

   Rynki hossy zwykle przetrwały bessy

   Indeks S&P 500 (1946–2019)

   Źródło: Standard & Poor’s, stan na 31.12.19. Indeks S&P 500 śledzi wyniki 500 największych spółek notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Nie ma możliwości bezpośredniego inwestowania w indeks. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.

   Trzy sprawdzone strategie dla amerykańskich inwestorów kapitałowych1. Inwestuj regularnieStałe inwestowanie w obliczu trudności na rynku wykorzystuje tymczasowo niskie ceny.

   Kup i trzymaj10 000 USD zainwestowanych w akcje na początku kryzysu finansowego 2007/2008 (grudzień 2007)

   Stałe inwestowanie5000 USD zainwestowane w akcje na początku kryzysu finansowego 2007/2008 (grudzień 2007) plus 100 USD zainwestowanych miesięcznie (od stycznia 2008 do lutego 2012), co daje łącznie 10 000 USD

   Źródło: John Hancock Investment Management, 31.12.19. Wyniki rynkowe są reprezentowane przez indeks S&P 500. Nie ma możliwości bezpośredniego inwestowania w indeks. To jest hipotetyczny przykład i nie odzwierciedla wyników żadnego funduszu Johna Hancocka.

   2. ZainwestujPonieważ odbicia na rynku są nieprzewidywalne, pozostanie zainwestowanym może zapewnić, że ich nie przegapisz.

   Koszt wejścia i wyjścia z funduszyŚrednie roczne zwroty (1998–2018)

   Średni okres utrzymywania funduszu wynosił zaledwie 4,03 lata, a brak cierpliwości miał swoją cenę.

   Źródło: „25th Annual Quantitative Analysis of Investor Behavior, DALBAR, Inc., 2018. Dochody inwestorów funduszy akcyjnych są obliczane na podstawie danych dostarczonych przez Instytut Towarzystw Inwestycyjnych, które odzwierciedlają zmianę całkowitych aktywów funduszy wzajemnych po wyłączeniu opłat z tytułu sprzedaży i wykupów i wymiany, i nie odzwierciedla wyników żadnego funduszu John Hancock. Ta metoda obliczania uwzględnia zrealizowane i niezrealizowane zyski kapitałowe, dywidendy, odsetki, koszty handlowe, opłaty za sprzedaż, opłaty, wydatki i wszelkie inne koszty. Nie ma możliwości bezpośredniego inwestowania w indeks.

   Wartość pozostania zainwestowanym20-letni wzrost o 10 000 USD (1999–2019)

   Pełne zainwestowanie gwarantuje, że nie przegapisz najlepszych dni na rynku.

   Źródło: Bloomberg, stan na 31.12.19. Ta tabela służy wyłącznie do celów ilustracyjnych i jest hipotetycznym przykładem, który nie odzwierciedla wyników żadnego funduszu John Hancock. Wyniki rynkowe są reprezentowane przez indeks S&P 500. Nie ma możliwości bezpośredniego inwestowania w indeks.

   3. DywersyfikacjaPosiadanie szerokiej gamy klas aktywów zwiększa Twoje szanse na poruszanie się po rynku

   zwycięzcy i przegrani.

   Źródło: Morningstar Direct, John Hancock Investment Management, 2019. Rynki wschodzące są reprezentowane przez indeks MSCI Emerging Markets (EM), który śledzi zachowanie notowanych na giełdzie akcji spółek o dużej i średniej kapitalizacji rynków wschodzących. Wzrost i wartość spółek spółek o dużej, średniej i małej kapitalizacji są reprezentowane przez indeks Russell 1000 Growth Index, Russell 1000 Value Index, Russell Midcap Growth Index, Russell Midcap Value Index, Russell 2000 Growth Index i Russell Indeks wartości z 2000 r. Odpowiednio. Indeksy te śledzą wyniki spółek o dużej, średniej i małej kapitalizacji notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych; indeksy wzrostu śledzą te firmy, które mają wyższe wskaźniki ceny do księgowości i wyższe prognozowane wartości wzrostu; a indeksy wartości śledzą te firmy o niższych wskaźnikach ceny do wartości księgowej i niższych prognozowanych wartościach wzrostu.Międzynarodowy jest reprezentowany przez indeks MSCI Europe, Australasia, and Far East (EAFE), który śledzi zachowanie notowanych na giełdzie akcji spółek o dużej i średniej kapitalizacji w tych regionach. Zdywersyfikowane akcje są reprezentowane przez równo ważoną mieszankę wszystkich ośmiu kategorii przedstawionych na powyższym wykresie. Nie ma możliwości bezpośredniego inwestowania w indeks. Odchylenie standardowe jest statystyczną miarą zmienności historycznej portfela. Mierzy wahania okresowych zwrotów funduszu od średniej lub średniej. Im większe odchylenie, tym większe odchylenie standardowe i wyższe ryzyko. Współczynnik Sharpe’a jest miarą nadwyżki zwrotu na jednostkę ryzyka, zdefiniowaną przez odchylenie standardowe. Wyższy współczynnik Sharpe’a sugeruje lepszą wydajność skorygowaną o ryzyko. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.Indeks Australii i Dalekiego Wschodu (EAFE), który śledzi wyniki notowanych na giełdzie akcji spółek o dużej i średniej kapitalizacji w tych regionach. Zdywersyfikowane akcje są reprezentowane przez równo ważoną mieszankę wszystkich ośmiu kategorii przedstawionych na powyższym wykresie. Nie ma możliwości bezpośredniego inwestowania w indeks. Odchylenie standardowe jest statystyczną miarą zmienności historycznej portfela. Mierzy wahania okresowych zwrotów funduszu od średniej lub średniej. Im większe odchylenie, tym większe odchylenie standardowe i wyższe ryzyko. Współczynnik Sharpe’a jest miarą nadwyżki zwrotu na jednostkę ryzyka, zdefiniowaną przez odchylenie standardowe. Wyższy współczynnik Sharpe’a sugeruje lepszą wydajność skorygowaną o ryzyko. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.Indeks Australii i Dalekiego Wschodu (EAFE), który śledzi wyniki notowanych na giełdzie akcji spółek o dużej i średniej kapitalizacji w tych regionach. Zdywersyfikowane akcje są reprezentowane przez równo ważoną mieszankę wszystkich ośmiu kategorii przedstawionych na powyższym wykresie. Nie ma możliwości bezpośredniego inwestowania w indeks. Odchylenie standardowe jest statystyczną miarą zmienności historycznej portfela. Mierzy wahania okresowych zwrotów funduszu od średniej lub średniej. Im większe odchylenie, tym większe odchylenie standardowe i wyższe ryzyko. Współczynnik Sharpe’a jest miarą nadwyżki zwrotu na jednostkę ryzyka, zdefiniowaną przez odchylenie standardowe. Wyższy współczynnik Sharpe’a sugeruje lepszą wydajność skorygowaną o ryzyko. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.który śledzi wyniki notowanych na giełdzie akcji spółek o dużej i średniej kapitalizacji w tych regionach. Zdywersyfikowane akcje są reprezentowane przez równo ważoną mieszankę wszystkich ośmiu kategorii przedstawionych na powyższym wykresie. Nie ma możliwości bezpośredniego inwestowania w indeks. Odchylenie standardowe jest statystyczną miarą zmienności historycznej portfela. Mierzy wahania okresowych zwrotów funduszu od średniej lub średniej. Im większe odchylenie, tym większe odchylenie standardowe i wyższe ryzyko. Współczynnik Sharpe’a jest miarą nadwyżki zwrotu na jednostkę ryzyka, zdefiniowaną przez odchylenie standardowe. Wyższy współczynnik Sharpe’a sugeruje lepszą wydajność skorygowaną o ryzyko. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.który śledzi wyniki notowanych na giełdzie akcji spółek o dużej i średniej kapitalizacji w tych regionach. Zdywersyfikowane akcje są reprezentowane przez równo ważoną mieszankę wszystkich ośmiu kategorii przedstawionych na powyższym wykresie. Nie ma możliwości bezpośredniego inwestowania w indeks. Odchylenie standardowe jest statystyczną miarą zmienności historycznej portfela. Mierzy wahania okresowych zwrotów funduszu od średniej lub średniej. Im większe odchylenie, tym większe odchylenie standardowe i wyższe ryzyko. Współczynnik Sharpe’a jest miarą nadwyżki zwrotu na jednostkę ryzyka, zdefiniowaną przez odchylenie standardowe. Wyższy współczynnik Sharpe’a sugeruje lepszą wydajność skorygowaną o ryzyko. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.Zdywersyfikowane akcje są reprezentowane przez równo ważoną mieszankę wszystkich ośmiu kategorii przedstawionych na powyższym wykresie. Nie ma możliwości bezpośredniego inwestowania w indeks. Odchylenie standardowe jest statystyczną miarą zmienności historycznej portfela. Mierzy wahania okresowych zwrotów funduszu od średniej lub średniej. Im większe odchylenie, tym większe odchylenie standardowe i wyższe ryzyko. Współczynnik Sharpe’a jest miarą nadwyżki zwrotu na jednostkę ryzyka, zdefiniowaną przez odchylenie standardowe. Wyższy współczynnik Sharpe’a sugeruje lepszą wydajność skorygowaną o ryzyko. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.Zdywersyfikowane akcje są reprezentowane przez równo ważoną mieszankę wszystkich ośmiu kategorii przedstawionych na powyższym wykresie. Nie ma możliwości bezpośredniego inwestowania w indeks. Odchylenie standardowe jest statystyczną miarą zmienności historycznej portfela. Mierzy wahania okresowych zwrotów funduszu od średniej lub średniej. Im większe odchylenie, tym większe odchylenie standardowe i wyższe ryzyko. Współczynnik Sharpe’a jest miarą nadwyżki zwrotu na jednostkę ryzyka, zdefiniowaną przez odchylenie standardowe. Wyższy współczynnik Sharpe’a sugeruje lepszą wydajność skorygowaną o ryzyko. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.Mierzy wahania okresowych zwrotów funduszu od średniej lub średniej. Im większe odchylenie, tym większe odchylenie standardowe i wyższe ryzyko. Współczynnik Sharpe’a jest miarą nadwyżki zwrotu na jednostkę ryzyka, zdefiniowaną przez odchylenie standardowe. Wyższy współczynnik Sharpe’a sugeruje lepszą wydajność skorygowaną o ryzyko. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.Mierzy wahania okresowych zwrotów funduszu od średniej lub średniej. Im większe odchylenie, tym większe odchylenie standardowe i wyższe ryzyko. Współczynnik Sharpe’a jest miarą nadwyżki zwrotu na jednostkę ryzyka, zdefiniowaną przez odchylenie standardowe. Wyższy współczynnik Sharpe’a sugeruje lepszą wydajność skorygowaną o ryzyko. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.

   Nasze podejście multimanagerowe stawia nas w wyjątkowej pozycji do oceny zestawów umiejętności, osiągnięć

   i doświadczenie dzisiejszych zarządzających portfelami, a nasza oferta akcji w USA obejmuje szereg

   portfele zarządzane przez jedne z najlepszych zespołów w branży.

   Poznaj nasze amerykańskie fundusze akcyjneW firmie John Hancock Investment Management nasze amerykańskie fundusze akcyjne są przeznaczone do zaspokajania szeregu potrzeb inwestorów. Od ponad 30 lat oferujemy amerykańskie strategie kapitałowe inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym, a obecnie nadzorujemy ponad 50 miliardów dolarów amerykańskich akcji w ramach szeregu strategii, zarządzanych przez jedne z najlepszych wyspecjalizowanych zespołów portfelowych z całego świata. SERCE NAZWA FUNDUSZU ZARZĄDZANY PRZEZ KATEGORIA MORNINGSTAR UŻYWAĆ DO JCVIXFundusz o klasycznej wartościPzena Investment ManagementDuża wartośćStrategia wartościJVLIXFundusz wartości zdyscyplinowanychBoston PartnersDuża wartośćRdzeń o dużej pojemnościJVMIXFundusz o średniej kapitalizacji zdyscyplinowanej wartościBoston PartnersWartość o średniej kapitalizacjiRdzeń o średniej kapitalizacjiJHKIXESG All Cap Core FundZarządzanie aktywami TrilliumDuży wzrostOportunistyczny holding kapitałowyJHJIXFundusz podstawowy ESG o dużej kapitalizacjiZarządzanie aktywami TrilliumDuża mieszankaOportunistyczny holding kapitałowyJFIFXFundusz Przemysłu FinansowegoZarządzanie inwestycjami ManulifeBudżetowyEkspozycja sektora finansowegoJFCIXFundamental All Cap Core FundZarządzanie inwestycjami ManulifeDuży wzrostPodstawowy pakiet akcjiJLVIXFundamental Large Cap Core FundZarządzanie inwestycjami ManulifeDuża mieszankaRdzeń o dużej pojemnościJHMLETF typu Multifactor Large CapDimensional Fund AdvisorsDuża mieszankaPodstawowy pakiet akcjiJHMMMultifactor Mid Cap ETFDimensional Fund AdvisorsMieszanka Mid-CapPodstawowy pakiet akcjiJHSCETF typu Multifactor Small CapDimensional Fund AdvisorsMała mieszankaPodstawowy pakiet akcjiJHSOXFundusz nowych możliwościZarządzanie inwestycjami GW&KMały wzrostMocowanie rdzenia w małej kapeluszuPDTFundusz z dywidendami premiiZarządzanie inwestycjami ManulifePreferowane zapasy zamknięteDywersyfikacja źródeł dochodów kapitałowychJRBFXRegionalny Fundusz BankowyZarządzanie inwestycjami ManulifeBudżetowyEkspozycja regionalnego sektora bankowegoJCCIXFundusz podstawowy o małej kapitalizacjiZarządzanie inwestycjami ManulifeMała mieszankaRdzeń o małej pojemnościJSJIXFundusz na rzecz rozwoju małych spółekRedwood InvestmentsMały wzrostGospodarka wzrostowa o małej kapitalizacjiJSCBXFundusz o małej kapitalizacjiZarządzanie WellingtonMała wartośćUtrzymanie wartości spółek o małej kapitalizacjiHTDFundusz z tytułu dywidend uprzywilejowanych podatkowoWielu menedżerówAlokacja zamknięta – od 50% do 70% kapitału własnegoDochód kapitałowy zależny od podatkuUSLIXFundusz wzrostu globalnych liderów USADoradcy ds. Zrównoważonego rozwojuDuży wzrostKonserwatywny wzrost dużych spółekJSGIXFundusz Wzrostu Jakości w USAZarządzanie WellingtonDuży wzrostPodstawowy wzrost gospodarczy o dużej kapitalizacjiChcesz mieć lepszy wgląd w swoje portfele? Poproś o audyt kapitałowyDoradcy finansowi: Poproś o bezpłatną analizę alokacji kapitału, aby upewnić się, że Twoja pozycja jest odpowiednia dla dzisiejszego rynku. Wspólnie przeprowadzimy:

   Kompleksowy przegląd wyników wybranych funduszy

   Szczegółowe porównanie cech portfela

   Prześwietlenie sektorowe w celu zidentyfikowania potencjalnych obszarów pokrywania się

   Pełna analiza ryzyka / zwrotu w cyklach rynkowych

   Twój formularz nie został zaktualizowany z powodu błędu technicznego. Twoje przesłanie powiodło się

   Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w tym z potencjalną utratą kapitału. Produkty te wiążą się z wieloma indywidualnymi rodzajami ryzyka, w tym takimi, które są unikalne dla każdego funduszu. Kliknij nazwę funduszu powyżej, aby poznać wszystkie rodzaje ryzyka związane z każdą inwestycją.

  • Kariera
  • Skontaktuj się z nami
  • Prawny
  • Polityka prywatnościDostępnośćMapa serwisuJohn Hancock Investment Management LLC jest doradcą inwestycyjnym funduszy zamkniętych.

   Powszechny kryzys zdrowotny, taki jak globalna pandemia, może spowodować znaczną niestabilność rynku, zawieszenie i zamknięcie obrotu giełdowego, wpłynąć na zdolność do pełnego umorzenia i wpłynąć na wyniki funduszu; na przykład nowa choroba koronawirusa (COVID-19) spowodowała znaczne zakłócenia w globalnej działalności gospodarczej. Skutki kryzysu zdrowotnego oraz innych epidemii i pandemii, które mogą pojawić się w przyszłości, mogą wpłynąć na gospodarkę światową w sposób, którego niekoniecznie można przewidzieć w chwili obecnej. Kryzys zdrowotny może zaostrzyć inne istniejące wcześniej zagrożenia polityczne, społeczne i gospodarcze. Każdy taki wpływ może negatywnie wpłynąć na wyniki funduszu, powodując straty na inwestycji.

   Fundusze inwestycyjne

   1999–2020 John Hancock Investment Management Distributors LLC i spółki stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone.


   Członek FINRA | SIPC, 200 Berkeley Street, Boston, MA 02116

   Kliknij, aby wyświetlić prospekt lub podsumowanie prospektu. Możesz również poprosić o nią swojego doradcę finansowego lub dzwoniąc do nas pod numer 800-225-5291. Prospekt zawiera cele inwestycyjne, ryzyka, opłaty, wydatki i inne informacje, które należy dokładnie rozważyć przed dokonaniem inwestycji.

   Niektóre informacje mogą nie zostać zatwierdzone przez określone organizacje. Przed użyciem tych informacji skontaktuj się z organizacją.

   Fundusze ETF

   Fundusze ETF Johna Hancocka są dystrybuowane przez Foreside Fund Services LLC w Stanach Zjednoczonych i są nadzorowane przez Dimensional Fund Advisors LP na wszystkich rynkach. Foreside nie jest powiązany z John Hancock Investment Management Distributors LLC ani z Dimensional Fund Advisors LP.

   Tytuły uczestnictwa ETF są kupowane i sprzedawane na giełdzie po cenie rynkowej (nie NAV) i nie są indywidualnie wykupywane z funduszu. Akcje mogą być sprzedawane z premią lub dyskontem w stosunku do ich NAV na rynku wtórnym. Prowizje maklerskie zmniejszą zwroty.

   Kliknij tutaj, aby wyświetlić prospekt lub podsumowanie prospektu. Możesz również poprosić o nią swojego doradcę finansowego lub dzwoniąc do nas pod numer 800-225-5291. Prospekt zawiera cele inwestycyjne, ryzyka, opłaty, wydatki i inne informacje, które należy dokładnie rozważyć przed dokonaniem inwestycji.

   529

   Jeśli twój stan lub stan twojego wyznaczonego beneficjenta oferuje plan 529, możesz rozważyć, jakie, jeśli w ogóle, potencjalny stan podatku dochodowego lub inne świadczenia państwowe, które oferuje, takie jak pomoc finansowa, fundusze stypendialne i ochrona przed wierzycielami, przed zainwestowaniem . Podatek państwowy lub inne świadczenia powinny być jednym z wielu czynników, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Proszę skonsultować się ze swoim finansowym, podatkowym lub innym profesjonalistą, aby dowiedzieć się, jak te świadczenia państwowe, jeśli takie istnieją, mogą mieć zastosowanie w twoich konkretnych okolicznościach. Możesz również skontaktować się ze swoim stanowym planem 529 lub innym planem oszczędnościowym 529 edukacyjnym, aby dowiedzieć się więcej o ich funkcjach. Skontaktuj się ze swoim doradcą finansowym lub zadzwoń pod numer 866-222-7498, aby uzyskać dokument ujawnienia planu lub prospekt dla któregokolwiek z funduszy bazowych.Dokument ujawnienia planu zawiera szczegółowe informacje na temat celów inwestycyjnych, ryzyka, opłat, opłat i wydatków, a także więcej informacji o papierach wartościowych funduszy komunalnych i bazowych spółkach inwestycyjnych, które należy wziąć pod uwagę przed zainwestowaniem. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu ujawnienia planu przed dokonaniem inwestycji.

   John Hancock Freedom 529 to edukacyjny plan oszczędnościowy oferowany przez Education Trust of Alaska, zarządzany przez T. Rowe Price i dystrybuowany przez John Hancock Distributors LLC przez innych brokerów-dealerów, którzy mają umowę sprzedaży z John Hancock Distributors LLC. John Hancock Distributors LLC jest członkiem FINRA i jest notowany w Radzie ds. Zarządzania Papierami Wartościowymi Miejskich (MSRB). 2020 John Hancock. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uważa się, że informacje zawarte w tym materiale są aktualne na dzień druku.

   PAWEŁ JANOWSKI 529

   PO Box 17603 ■ Baltimore, MD 21297-1603 ■ 866-222-7498 ■ jhinvestments.com/529

   PLANY 529 NIE SĄ UBEZPIECZONE FDIC, MOGĄ UTRACIĆ WARTOŚĆ I NIE SĄ GWARANTOWANE PRZEZ BANK LUB PAŃSTWO.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy