Jak długo coś pozostaje na raporcie kredytowym?

Category: Nawet Jeśli
17.02.2021

Nic na kredyt nie trwa wiecznie, więc oto, jak długo musisz martwić się o ujemne pozycje w raporcie kredytowym.

Bezpłatna analiza zadłużenia

Skontaktuj się z nami pod numerem (800) -810-0989

Ważna aktualizacja: biura oferują bezpłatne raporty tygodniowe do kwietnia 2021 r

W świetle bezprecedensowego kryzysu finansowego spowodowanego pandemią COVID-19 biura kredytowe rozszerzyły bezpłatny dostęp do raportów kredytowych. Możesz teraz pobrać raport kredytowy z każdego biura raz w tygodniu przez Annualcreditreport.com.

Zalecamy skorzystanie z tych bezpłatnych cotygodniowych raportów, aby często sprawdzać swój kredyt w czasie kryzysu, aby uniknąć błędów.

Określanie, jak długo coś negatywnego pozostanie w Twoim raporcie kredytowym

Ujemne pozycje pojawiają się w raporcie kredytowym z dwóch powodów:

  1. Zrobiłeś coś, co wierzyciele uważają za złe, na przykład przegapiłeś płatność lub ogłosiłeś upadłość.
  2. Wystąpił błąd w raportowaniu przez pierwotnego wierzyciela, inkasenta lub biuro informacji kredytowej.

Jeśli przedmiot jest błędem, musisz przejść przez naprawę kredytu aby zakwestionować go z biurem informacji kredytowej. Mają 30 dni na zweryfikowanie poprawności informacji. Jeśli nie mogą, należy je usunąć.

Ale często negatywne informacje w Twoim zgłoszeniu są uzasadnione. Innymi słowy, naprawdę poniosłeś karę, a informacje są poprawne. Jeśli tak, to nie ma wielu prawnych możliwości jak wyciągnąć coś złego z raportu kredytowego . Zwykle wystarczy poczekać i w międzyczasie podjąć kroki w celu zbudowania kredytu .

Kontynuacja po upływie czasu

Nawet jeśli negatywne przedmioty są legalnie zdobywane, musisz upewnić się, że wpływają one tylko na Twój kredyt w wyznaczonym czasie. Zasadniczo musisz sprawdzić stan kredytu po wygaśnięciu przedmiotu. Następnie sprawdź, czy już się nie pojawia.

Załóżmy więc, że przegapiłeś płatność w czerwcu 2011 r .:

  • Wierzyciel zgłosiłby nieodebraną płatność biurom kredytowym dopiero po 30 dniach opóźnienia.
  • Oznacza to, że nieodebrana płatność została zgłoszona w sierpniu 2011 r.
  • Nieodebrane płatności pozostają na Twoim raporcie kredytowym przez siedem lat od daty ich zgłoszenia.
  • W związku z tym ostatnim miesiącem, który powinien pojawić się w Twoim raporcie kredytowym, jest sierpień 2018
  • W związku z tym należy sprawdzić raport kredytowy we wrześniu 2018 r., Aby upewnić się, że pominięty element płatności zniknął.

Łatwiejszy sposób na naprawienie raportu kredytowego

Usuwanie negatywnych przedmiotów nie musi być takie trudne. Dzięki systemowi monitorowania kredytów, takim jak SmartCredit® , możesz przeglądać i podejmować działania w celu naprawienia negatywnych pozycji w jednym miejscu. Ich przyciski akcji umożliwiają bezpośrednie skontaktowanie się z wierzycielami w sprawie zmiany informacji, które mogą ulepszyć raport kredytowy i oceny kredytowe.

Zacznij odbudowywać swój kredyt. Wypróbuj SmartCredit teraz.

Wykresy referencyjne sprawozdawczości kredytowej

Ujemne pozycje w raporcie kredytowym

To pokazuje, jak długo pozycja ujemna może pozostać w raporcie kredytowym:

Typ pozycji negatywnejZgłaszany czas
Jak długo odpisy pozostają w Twoim raporcie kredytowym? 180 dni plus siedem lat od daty braku płatności (wierzyciele przenoszą konto do odpisu po 6 miesiącach braku spłaty)
Jak długo Rozdział 7 pozostanie w Twoim raporcie kredytowym w przypadku ogłoszenia upadłości? 10 lat od daty złożenia wniosku
Jak długo bankructwo na podstawie rozdziału 13 pozostaje w Twoim raporcie kredytowym, jeśli ogłosisz upadłość? 7 lat od daty złożenia wniosku
Jak długo konto windykacyjne pozostaje na Twoim koncie? 180 dni plus siedem lat od daty braku pierwszej wpłaty na pierwotnym koncie (tj. Gdyby konto inkasa zniknęło w tym samym czasie, co odpis)
Jak długo zapytanie kredytowe pozostaje w Twoim raporcie kredytowym, jeśli autoryzujesz sprawdzenie zdolności kredytowej? Zapytania „twarde pozostają w Twoim raporcie 2 lata od daty autoryzacji kontroli kredytowej; jednak te zapytania mają wpływ tylko na Twoją zdolność kredytową przez 6 miesięcy
Jak długo rozliczenie zadłużenia pozostaje w Twoim raporcie kredytowym? 7 lat od daty ostatecznego umorzenia (tj. Po otrzymaniu przez wierzyciela kwoty rozliczenia i spłacie pozostałego salda)
Jak długo niespłacona prywatna pożyczka studencka pozostaje na Twoim raporcie kredytowym? 7 lat od daty pierwszego zaległości na koncie (tj. Przegapiłeś pierwszą płatność)
Jak długo federalna pożyczka studencka która nie została spłacona pozostaje w Twoim raporcie kredytowym? 7 lat od daty pierwszego zaległości LUB po 6 kolejnych spłatach w celu doprowadzenia pożyczki do aktualności, z wyjątkiem Pożyczek Perkins, które pozostają do spłaty pożyczki w całości
Jak długo zaległe konto pozostaje w raporcie kredytowym? 7 lat od daty, kiedy konto po raz pierwszy stało się zaległe
Jak długo zaległość pozostaje w Twoim raporcie kredytowym? 6 lat od domyślnej daty
Jak długo eksmisja pozostaje w Twoim raporcie kredytowym? 7 lat od eksmisji; tyle czasu zajmuje usunięcie eksmisji z rejestru publicznego
Jak długo wykluczenie pozostaje w Twoim raporcie kredytowym? 7 lat od daty pierwszego zaległości w spłacie kredytu hipotecznego
Jak długo orzeczenie pozostaje w Twoim raporcie kredytowym? Płatne wyroki sądowe zachowują ważność przez 7 lat od dnia ogłoszenia wyroku; bezpłatne orzeczenia sądowe mogą obowiązywać bezterminowo jeżeli orzeczenie zostanie odnowione; w przeciwnym razie odpowiada przedawnieniu wyroku
Jak długo opóźnienia w płatnościach pozostają na Twoim raporcie kredytowym? Opóźnione płatności są zgłaszane tylko wtedy, gdy są opóźnione o więcej niż 30 dni ; następnie pozostają na Twoim raporcie przez 7 lat od dnia zgłoszenia tego przez wierzyciela
Jak długo windykacja medyczna pozostaje na Twoim raporcie kredytowym? 7 lat od daty zaległości w wydatkach medycznych
Jak długo brakujące płatności pozostają w Twoim raporcie kredytowym? Wierzyciele zgłaszają brakujące płatności po 30, 60, 90 i 120 dniach ; pozostają w Twoim raporcie przez 7 lat od daty ich zgłoszenia
Jak długo brakujące alimenty pozostają na Twoim raporcie kredytowym? 7 lat od pierwotnej daty przestępstwa
Jak długo dokumenty publiczne pozostają w raporcie kredytowym? Różnią się one w zależności od rodzaju rekordu ; patrz: wyroki, Rozdział 7, Rozdział 13, eksmisje, egzekucje, przejęcia i zastawy podatkowe
Jak długo odzyskanie własności pozostaje w Twoim raporcie kredytowym? 7 lat od pierwotnej daty zaległości w spłacie pożyczki zabezpieczonej przyjętym zabezpieczeniem
Jak długo rozliczone rachunki pozostają w Twoim raporcie kredytowym? 7 lat od daty ostatecznego zwolnienia
Jak długo zastaw podatkowy pozostaje na Twoim raporcie kredytowym? W przeszłości zastawy podatkowe mogły pozostać w raporcie kredytowym przez okres do 15 lat, jeśli nie zostały zapłacone. Jednak od kwietnia 2018 r. Wszystkie trzy biura informacji kredytowej zaprzestały zgłaszania zastawów podatkowych na raportach kredytów konsumenckich.

Jeśli znalazłeś błędy w swoim raporcie kredytowym, skontaktuj się z profesjonalnym serwisem naprawczym, aby je usunąć!

Pozytywne pozycje w raporcie kredytowym

Obejmuje to wszystkie negatywne pozycje, które mogą pojawić się w raporcie kredytowym. Ale na Twoim koncie są również pozytywne elementy. Te na ogół zostają dłużej. W rzeczywistości neutralne lub pozytywne informacje w raporcie kredytowym mogą pozostać na czas nieokreślony . Aby jednak raporty kredytowe były łatwe do zarządzania, biura informacji kredytowej usuwają informacje po pewnym czasie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy