Jak firmy obsługujące karty kredytowe zarabiają pieniądze

Jak firmy obsługujące karty kredytowe zarabiają pieniądze
Category: Twoje Wyniki
16.10.2020

Pochodzi od Ciebie w postaci opłat i odsetek, a także od sprzedawców, u których używasz swoich kart.

Wiele lub wszystkie przedstawione tutaj produkty pochodzą od naszych partnerów, którzy nam wynagradzają. Może to mieć wpływ na to, o jakich produktach piszemy oraz gdzie i jak produkt pojawia się na stronie. Nie ma to jednak wpływu na nasze oceny. Nasze opinie są naszymi własnymi.

Firmy obsługujące karty kredytowe zarabiają większość pieniędzy na trzech rzeczach: odsetkach, opłatach pobieranych od posiadaczy kart oraz opłatach transakcyjnych płaconych przez firmy akceptujące karty kredytowe.

Używaj mądrze kart kredytowych, a możesz zminimalizować ilość pieniędzy, które firmy obsługujące karty kredytowe zarabiają na Tobie.

Jak działają firmy obsługujące karty kredytowe

Szeroki termin „firmy wydające karty kredytowe” obejmuje dwa rodzaje przedsiębiorstw: emitentów i sieci.

Emitentami są banki i spółdzielcze kasy pożyczkowe, które wydają karty kredytowe, takie jak Chase, Citi, Synchrony czy PenFed Credit Union. Używając karty kredytowej, pożyczasz pieniądze od jej wydawcy. Detaliczne karty kredytowe, na których widnieje nazwa sklepu, firmy gazowniczej lub innego sprzedawcy, są zazwyczaj wydawane przez bank na podstawie umowy z tym sprzedawcą. Dlatego są często nazywane kartami kredytowymi pod wspólną marką.

Sieci to firmy przetwarzające transakcje kartami kredytowymi. Główne sieci w USA to Visa, Mastercard, American Express i Discover. American Express i Discover to zarówno sieci, jak i emitenci.

Kiedy używasz karty kredytowej, pieniądze przepływają elektronicznie przez wiele rąk, od wydawcy, przez sieć, do banku sprzedawcy. Sieć dba również o to, aby transakcja została przypisana do właściwego posiadacza karty – Ciebie – tak, aby Twój wystawca mógł Cię obciążyć.

Skąd pochodzą pieniądze

Jesteś kluczowym składnikiem przepisu na zarabianie pieniędzy przez wystawcę kart kredytowych, podobnie jak sprzedawcy, u których używasz swoich kart.

Zainteresowanie

Według Biura Ochrony Konsumentów, większość dochodów wydawców kart kredytowych działających na rynku masowym pochodzi z płatności odsetek. Jednak zainteresowania można uniknąć. Emitenci zazwyczaj pobierają odsetki tylko wtedy, gdy saldo jest przenoszone z miesiąca na miesiąc. Spłać saldo w całości, a nie zapłacisz odsetek.

Emitenci subprime – ci, którzy specjalizują się w ludziach ze złymi kredytami – zazwyczaj zarabiają więcej na opłatach niż na odsetkach. Emitenci działający na rynku masowym również pobierają wiele opłat, chociaż wielu z nich można uniknąć. Główne opłaty obejmują:

Roczne opłaty. Opłaty roczne są typowe dla kart z wysokimi stopami nagród, a także dla kart dla osób z kiepskim kredytem.

Opłaty za zaliczki gotówkowe. Wydawcy pobierają te opłaty, gdy klienci używają swojej karty kredytowej do wypłaty gotówki w bankomacie. Opłaty wahają się od 2% do 5% kwoty pobranej gotówki, często przy minimalnej kwocie w dolarach, na przykład 5 USD.

Opłaty za przelew salda. Kiedy przenosisz dług z jednej karty kredytowej na drugą, aby uzyskać niższe oprocentowanie, zwykle zostaniesz obciążony opłatą w wysokości od 3% do 5% przekazanej kwoty. Niektóre karty nie pobierają tych opłat lub znoszą je na określony czas.

Opłaty za opóźnienie. Niezapłacenie minimalnej kwoty w terminie zazwyczaj skutkuje naliczeniem opłaty za opóźnienie. Niektóre karty znoszą pierwszą opłatę za opóźnienie lub w ogóle nie pobierają tych opłat. (Twoje wyniki kredytowe mogą jednak nadal ucierpieć, jeśli zapłacisz za późno).

Wymieniać

Za każdym razem, gdy używasz karty kredytowej, sprzedawca uiszcza opłatę manipulacyjną w wysokości procentu transakcji. Część tej opłaty wysyłana do emitenta za pośrednictwem sieci płatności nosi nazwę „wymiany” i zwykle wynosi około 1% do 3% transakcji. Opłaty te są ustalane przez sieci płatnicze i różnią się w zależności od liczby i wartości transakcji.

Doświadczeni klienci obniżają koszty

Bez posiadaczy kart takich jak Ty firmy obsługujące karty kredytowe nie zarabiają pieniędzy – ale możesz ograniczyć kwotę, jaką zarabiają na Tobie. Uniknij dodatkowych kosztów poprzez:

Spłacanie całego salda co miesiąc, aby uniknąć naliczania odsetek.

Konfigurowanie alertów elektronicznych, które powiadamiają Cię o terminie płatności, aby uniknąć opłat za opóźnienia.

Odkładanie pieniędzy na fundusz awaryjny, aby uniknąć kosztownych opcji, takich jak zaliczki gotówkowe.

Wybór karty kredytowej bez opłat za przelew salda.

Płacenie rocznej opłaty tylko wtedy, gdy nagrody, które otrzymasz z karty, przekroczą koszt. Pamiętaj, że nagrody i bonusy za rejestrację mogą sprawić, że pieniądze trafią do Twojej kieszeni, ale opłaty za karty i odsetki mogą je zżerać.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy