Jaki jest cel raportu kredytowego?

Category: Imię I Nazwisko
17.02.2021

6 wskazówek, jak oszczędzać, korzystając z najpopularniejszych aplikacji do dostarczania posiłków

Niewiele rzeczy w życiu podąża za tobą, tak jak robi to twój raport kredytowy. Zrozumienie wpływu, jaki Twój raport kredytowy może mieć na Twoje cele finansowe i osobiste, zaczyna się od przyjrzenia się celowi raportu kredytowego. Od tego, co dzieje się w Twoim raporcie, do tego, kto ma prawo wglądu do Twojego raportu, konsumenci powinni zrozumieć podstawy raportów kredytowych.

Gromadzenie danych

Kompilacja i śledzenie danych osobowych, finansowych i dotyczących zatrudnienia w czasie stanowi jeden z głównych celów raportu kredytowego. Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia i numer ubezpieczenia społecznego, stanowią niektóre dane osobowe, które pojawią się w raporcie kredytowym. Trzy główne biura kredytowe, TransUnion, Equifax i Experian, używają raportu kredytowego do rejestrowania informacji dostarczonych im przez różnych wierzycieli. Obejmuje to historię płatności z każdym wierzycielem oraz limity kredytowe lub kwotę pożyczki związane z każdym wierzycielem.

Cele kredytowe

W oczach wierzycieli raport kredytowy stanowi narzędzie do badania zdolności do spłaty długu. Informacje zawarte w raporcie kredytowym zapewniają pożyczkodawcom wgląd w to, jak radziłeś sobie z długiem w przeszłości i jak możesz sobie z nim poradzić w przyszłości. Jako konsument, Twój raport kredytowy może oznaczać różnicę między uzyskaniem zgody a odmową udzielenia pożyczki. Przeglądy kredytowe dotyczące polis ubezpieczeniowych i świadczeń rządowych to tylko kilka z innych możliwych powodów, dla których zatwierdzony podmiot miałby przeglądać raport kredytowy.

Cele zatrudnienia

Twój raport kredytowy służy również obecnym i potencjalnym pracodawcom w przyszłości, gdy zezwalasz na dostęp do raportu kredytowego. Chociaż nie wszyscy pracodawcy będą wykorzystywać raport kredytowy jako czynnik decydujący, niektórzy pracodawcy kładą nacisk na znalezienie kandydatów wykazujących się odpowiedzialnością w życiu zawodowym i osobistym. W niektórych branżach, szczególnie w bankowości, nieruchomościach i finansach, raport kredytowy może pomóc lub zmniejszyć szanse na uzyskanie pracy lub licencji. Oprócz informacji o historii płatności, raport kredytowy odzwierciedla również wszelkie potencjalnie negatywne informacje z rejestrów publicznych, takie jak wnioski o upadłość i orzeczenia pieniężne.

Inne uwagi

Ogólnie rzecz biorąc, raport kredytowy zawiera szczegółowe informacje o Tobie i Twoich nawykach finansowych. Uzyskanie i utrzymanie dobrego kredytu wymaga pracy i dbałości o szczegóły. Na szczęście agencje sporządzające raporty kredytowe pozwalają z upływem czasu tracić informacje z raportu kredytowego. Zazwyczaj negatywne informacje wypadają po siedmiu latach, z wyjątkiem bankructw, które pozostają w Twoim raporcie przez 10 lat, dając Ci szansę na uporządkowanie kredytu i uporządkowanie domu finansowego. Regularne sprawdzanie raportu kredytowego pod kątem błędów może zapewnić, że raport kredytowy przedstawi dokładny obraz Ciebie i Twoich finansów. Każde biuro informacji kredytowej daje konsumentom jeden bezpłatny raport kredytowy rocznie za pośrednictwem AnnualCreditReport.com (patrz Zasoby), który może pomóc w zidentyfikowaniu problemów i nieścisłości przed złożeniem wniosku o kredyt lub poszukiwaniem nowego zatrudnienia.

  • Bank Rezerw Federalnych w San Francisco; Informacje dla konsumentów; Twój raport kredytowy: Co mówi o Tobie; 2010
  • Federal Trade Commission: The Fair Credit Reporting ActNicole Long jest niezależną pisarką mieszkającą w Cincinnati w stanie Ohio. Dzięki doświadczeniu w zarządzaniu i obsłudze klienta biznes jest głównym celem jej pisania. Od lat posiada również wykształcenie i doświadczenie z zakresu medycyny sportowej, pierwszej pomocy i coachingu. Uzyskała tytuł Bachelor of Arts w dziedzinie ekonomii na Uniwersytecie w Cincinnati.

    We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy