Oto, co dzieje się z twoimi rzeczami po śmierci

17.02.2021

Niestety, te słowa są dziś tak samo prawdziwe, jak w XVIII wieku.

Co gorsza, czasami obie przychodzą jako pakiet.

W końcu, gdy ktoś umiera, członkowie jego rodziny muszą przejść długą serię kroków podatkowych, finansowych i prawnych, aby uporządkować sprawy zmarłego.

Z pomocą Adama Garbera, wspólnika Levenfeld Pearlstein, wspólnika funduszu powierniczego i majątkowego, Business Insider przygotował przewodnik po wielu przeszkodach, które z pewnością napotkają ocaleni krewni. Spójrz poniżej.

Chcemy wyjaśnić, że ten artykuł nie jest pełną listą tego, co należy zrobić po czyjejś śmierci. Skontaktuj się z doradcą prawnym, finansowym i podatkowym lub doradcą, aby uzyskać poradę dotyczącą Twojej konkretnej sytuacji. Dla jasności uproszczono również niektóre języki prawnicze.

Konieczne będzie ustalenie, czy istnieje wola.

Jeśli istnieje testament wykonawca zostanie nazwany w testamencie. W zwykłym języku angielskim ich zadaniem jest administrowanie procesem przenoszenia majątku, w tym spłacanie długów zmarłego, składanie zeznań podatkowych i dystrybucja wszelkich pozostałych aktywów zgodnie z warunkami testamentu.

W przypadku braku testamentu pozostały majątek przechodzi na spadkobierców zmarłego zgodnie z prawem. Wykonawcę wyznacza sąd.

Chociaż Hollywood upiększyło rolę wykonawcy testamentu, nie zawsze jest to potrzebne.

Czasami wykonawca może nawet nie być potrzebny. Najbardziej oczywistym powodem jest to, że składnik majątku jest własnością łącznie z prawem do przetrwania. Na przykład, jeśli konto bankowe pary było współwłasnością, to kiedy jeden z małżonków umiera, drugi otrzymuje konto.

Ponadto, jeśli istnieje wskazanie beneficjenta, takie jak ubezpieczenie na życie lub OSR, to aby otrzymać te aktywa, beneficjent musi złożyć formularz roszczenia.

Istnieją jednak inne powody, na przykład to, że zmarły trzymał cały swój majątek w funduszu powierniczym z możliwością odwołania lub jeśli jego indywidualne aktywa nie przekraczają określonego progu – zależnego od państwa.

Egzekutor lub najbliższy członek rodziny będzie potrzebował wielu kopii aktu zgonu.

Ważne jest, aby uzyskać kilka kopii aktu zgonu. Będą niezbędne przy powiadamianiu o śmierci instytucji finansowych, agencji rządowych, ubezpieczeniowych i innych.

Akt zgonu można otrzymać w domu pogrzebowym. Warto zdobyć co najmniej 10.

Długi zmarłego (zazwyczaj) nie przechodzą na członków rodziny.

Majątek zmarłego jest odpowiedzialny za długi, ale rodzina zmarłego zwykle nie.

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy długi są we wspólnych nazwach / współznakach, w którym to przypadku strona pozostała przy życiu będzie odpowiedzialna za dług.

Warto zauważyć, że chociaż rodzina nie jest prawnie odpowiedzialna za długi, nadal mogli odczuć skutki. Wszelkie pieniądze lub aktywa muszą zostać wykorzystane na spłatę długów zmarłego, zanim cokolwiek zostanie przekazane pozostałym stronom.

Ktoś będzie musiał skontaktować się z Social Security i innymi agencjami rządowymi, ostrzegając ich o śmierci.

„Ten krok jest zazwyczaj wykonywany przez wykonawcę majątku zmarłego. Wykonawca powinien skontaktować się z administracją Ubezpieczeń Społecznych, aby powiadomić ją o zaprzestaniu płatności na ubezpieczenie społeczne – powiedział Garber Business Insider. „Jeśli zakład ubezpieczeń społecznych nie zostanie powiadomiony, majątek zmarłego będzie winien zwrot pieniędzy.

Dodatkowo, „jeśli zmarły był weteranem, wykonawca powinien skontaktować się z VA, ponieważ w wyniku śmierci zmarłego może zostać wypłacone świadczenie z tytułu śmierci.

Następnie trzeba będzie się skontaktować z każdą inną grupą i firmą, z którą zmarły był powiązany.

Wykonawca będzie musiał skontaktować się z bankami, dostawcami oszczędności, dostawcami kredytów hipotecznych, firmami wydającymi karty kredytowe i ubezpieczycielami, aby powiadomić ich o śmierci.

Ponadto będą musieli skontaktować się z „codziennymi sprawami, które mogą nie przyjść na myśl od razu, w tym z przedsiębiorstwami użyteczności publicznej; firmy internetowe, telefoniczne i telewizyjne; a nawet pracodawcę zmarłego.

Federalne pożyczki studenckie zostaną umorzone po śmierci, ale prywatne – nie.

Według Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych, jeśli pożyczkobiorca pożyczkobiorcy umrze, federalne pożyczki studenckie tej osoby zostaną umorzone.

Dodatkowo w przypadku śmierci rodzica wraz z pożyczkobiorcą pożyczka może zostać spłacona w przypadku śmierci rodzica lub w przypadku śmierci ucznia, na którego rzecz rodzic uzyskał pożyczkę.

Wykonawca będzie musiał złożyć ostateczne zeznanie podatkowe i ewentualnie podatek od nieruchomości.

„Wykonawca będzie również musiał złożyć ostateczne zeznanie podatkowe za zmarłego. W zeznaniu podatkowym wykonawca wskaże, że zmarły nie żyje – powiedział Garber Business Insider.

„Ponadto, jeśli majątek brutto zmarłego przekroczy 5 430 000 dolarów, wykonawca będzie musiał złożyć zeznanie podatkowe w ciągu dziewięciu miesięcy od śmierci – dodał. „Jeśli podatek od nieruchomości jest należny, a zeznanie nie zostanie złożone, za niezłożenie i złożenie deklaracji zostaną nałożone kary, a od wszelkich należnych kwot naliczane są odsetki. Jeżeli wykonawca rozdzieli aktywa bez złożenia zeznania, rząd może mieć regres przeciwko wykonawcy.

Jeśli spadkobierca chce mieszkać w domu z długiem hipotecznym, jest odpowiedzialny za dokonanie płatności. W przeciwnym razie mogą spróbować sprzedać dom, aby spłacić istniejący kredyt.

Jeśli osoba dziedzicząca dom z zadłużeniem hipotecznym chce w nim zamieszkać, to ona będzie odpowiedzialna za spłatę kredytu hipotecznego.

Alternatywnie, osoba może zdecydować się na sprzedaż domu w celu spłaty istniejącego kredytu. Ale jeśli hipoteka jest warta więcej niż nieruchomość, wykonawca może spróbować skłonić bank do wyrażenia zgody na krótką sprzedaż lub nakazać bankowi zajęcie.

„Biorąc to pod uwagę, jeśli istnieje gwarancja osobista, bank będzie miał roszczenie wobec majątku zmarłego w takim zakresie, w jakim nastąpi krótki spadek, a inne aktywa zmarłego zostaną wykorzystane do spłaty tego roszczenia – twierdzi Garber.

W przypadku wynajmu zmarłego umowa najmu nie wygasa automatycznie w przypadku śmierci.

Najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że umowa najmu nie wygasa automatycznie w przypadku śmierci najemcy.

Wynajem miesięczny: „Ogólnie rzecz biorąc, oficjalne pisemne zawiadomienie o śmierci najemcy działa jak 30-dniowe wypowiedzenie i sygnalizuje koniec najmu. Nieruchomość jest zobowiązana do zapłaty całego czynszu należnego wynajmującemu przez 30 dni po pisemne powiadomienie zostało dostarczone , według Rent Prep.

Wynajem długoterminowy : Z technicznego punktu widzenia majątek zmarłego odpowiada za płatności czynszu do czasu wygaśnięcia umowy najmu. Ale czasami umowa najmu może zostać zerwana, a wykonawca będzie nadal płacił czynsz do czasu wprowadzenia nowych lokatorów.

Pożyczki samochodowe należą do kategorii „planowanie nieruchomości – co oznacza, że ​​poradzi sobie z nimi wykonawca.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za spłatę długów zmarłego – w tym kredytów samochodowych – z wpływów ze spadku.

Ale jeśli majątek nie ma wystarczających środków na spłatę długów – i pod warunkiem, że zmarły był jedynym, który pożyczył pożyczkę – wówczas „pożyczkodawca generalnie przejmuje pojazd i odpisuje kredyt samochodowy jako nieściągalną stratę, zgodnie z Internet Autoguide.

Ktoś będzie musiał skontaktować się z lokalnym urzędem pocztowym, aby zatrzymać lub przekazać przychodzącą pocztę.

Czasami łatwo jest zapomnieć o drobnych, codziennych sprawach, ale ważne jest, aby ktoś skontaktował się z lokalnym urzędem pocztowym w celu zatrzymania lub przekazania poczty przychodzącej.

Ponadto dobrym pomysłem byłoby anulowanie wszelkich subskrypcji czasopism, które mógł mieć zmarły.

Wierzycielom przysługuje roszczenie z majątku zmarłego.

„Kiedy osoba umiera, wierzycielom tej osoby przysługuje roszczenie do jej majątku. Wykonawca egzekucji spłaca wszystkie długi zmarłego swoim majątkiem – powiedział Garber Business Insider. „Jeśli majątek zmarłego nie wystarcza na spłatę długów, to te długi umierają wraz ze zmarłym, o ile ktoś nie ponosi za nie solidarnej odpowiedzialności.

„W przypadku, gdy długi zmarłego przewyższają jego majątek, prawo stanowe określa kolejność spłaty długów zmarłego – dodał.

Wykonawca spadku po zmarłym może odzyskać wszelkie należne długi.

Zadłużenie to stanowi składnik majątku spadkowego po zmarłym. Za ściągnięcie długu odpowiada wykonawca majątku zmarłego. Ważne jest, aby zadbać o to, aby dług został wytapetowany, aby wykonawca miał możliwość dowiedzenia się o długu, Garber powiedział Business Insider.

BONUS: Jest też pytanie, co zrobić z e-mailami i innymi kontami online.

W niektórych przypadkach osoba zgadza się, że nikt inny nie będzie uprawniony do jej konta internetowego – w takim przypadku firma usunie konto i jego zawartość po śmierci.

Ale różne firmy mają różne zasady. Przedstawiliśmy kilka z nich:

Konto Gmail:

 1. Zmarły decyduje, co zrobić z kontem przed śmiercią.
 2. Odpowiednia strona może złożyć wniosek dotyczący konta zmarłego, aby je zamknąć, uzyskać dane, rozwiązać potencjalne przejęcie lub po prostu powiadomić Google o śmierci użytkownika. Konto iCloud:

  • Rejestrując się w iCloud, zgadzasz się, że Twoje konto jest „niezbywalne i że wszelkie prawa do Twojego Apple ID / zawartości na koncie wygasają po śmierci. Konto może zostać zamknięte, a cała jego zawartość usunięta po otrzymaniu kopii aktu zgonu. Konto na Facebooku / Instagramie:

   1. Konto można „zapamiętać. Obok nazwy zostanie napisane „Pamiętam i nikt nie będzie mógł się do niego zalogować.
   2. Osoba może usunąć swoje konto przed śmiercią. Konto Twitter:

    • Osoba upoważniona do działania w imieniu majątku lub zweryfikowany członek najbliższej rodziny może współpracować z Twitterem w celu dezaktywacji konta i ewentualnie usunięcia niektórych zdjęć.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy