Google musiał wykluczyć jedną z funkcji przy nowych głośnikach – ponieważ podsłuchiwały użytkowników