Zawody robotyczne ERC inkubatorem kosmicznych talentów