Z internetu korzystamy częściej na telefonach niż na komputerze. Era Post PC już tu jest