Alma planuje zwolnienia grupowe. Pracę straci ponad jednej tys. pracowników