Ubezpieczenie kredytu hipotecznego może uratować Twój dom i zapewnić Ci spokój

Category: Inny Sposób
17.02.2021

Posiadanie kredytu hipotecznego to jeden z Twoich największych obowiązków. Zaleganie z kredytem hipotecznym może prowadzić do płacenia wyższych odsetek, opłat za zwłokę, postępowania egzekucyjnego, a nawet utraty domu. Ubezpieczenie hipoteczne (MPI) to jeden ze sposobów na ochronę rodziny i inwestycji, jeśli wydarzy się coś nie do pomyślenia.

MPI to rodzaj ubezpieczenia na życie, które oferuje podwójne korzyści, aby pomóc Twojej rodzinie w zaciągnięciu kredytu hipotecznego w przypadku Twojej śmierci. Podobnie jak w przypadku zwykłej polisy ubezpieczeniowej na życie, płacisz składkę ze świadomością, że Twoi bliscy otrzymają świadczenie z tytułu śmierci po Twojej śmierci.

„Ochrona kredytu hipotecznego i ubezpieczenie na życie to to samo, które jest sprzedawane w inny sposób – powiedział Doug Mitchell, właściciel Ogletree Financial w Auburn, AL.

Różnica polega na tym, że ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest powiązane z kredytem hipotecznym. Powiedzmy, że właściciel domu ma jeszcze 15 lat spłaty kredytu hipotecznego w wysokości 250 000 dolarów. Osoba może wykupić polisę PMI na cały okres obowiązywania tego kredytu hipotecznego, która pomoże spłacić część lub całość kredytu hipotecznego, jeśli ta osoba umrze.

„To, co zapewnia ubezpieczenie kredytu hipotecznego, to opcja umożliwiająca dostęp do płatności, dzięki czemu nie można spłacić kredytu hipotecznego ani go wykluczyć – powiedział Jordan Shanbrom, broker ubezpieczeń na życie z California Life Coverage.

Co obejmuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego pomaga spłacić część lub całość kredytu hipotecznego, gdybyś umarł. W zależności od polisy ubezpieczenie kredytu hipotecznego może spłacać całość kredytu hipotecznego, jego część lub na okres, np. Pięć lat. Im dłuższa jest długość i rozmiar wypłaty, tym więcej prawdopodobnie zapłacisz za ochronę.

Andy Albright, prezes i dyrektor generalny National Agents Alliance, powiedział, że ubezpieczenie kredytu hipotecznego ewoluowało. Kiedyś zasiłek z tytułu śmierci stanowił saldo kredytu hipotecznego. Obecnie firmy projektują większość polis ubezpieczenia kredytu hipotecznego, aby spłacić pełną kwotę pierwotnego kredytu hipotecznego, bez względu na to, ile jesteś winien. Beneficjent może następnie wykorzystać pozostałe pieniądze na cokolwiek.

Jeśli spłacasz kredyt hipoteczny wcześniej, ubezpieczenie zachowujesz do czasu wygaśnięcia polisy. Niektórzy ubezpieczyciele pozwolą ci zamienić ubezpieczenie kredytu hipotecznego w polisę na życie, mówi Albright.

Możesz także dodać jeźdźców, którzy będą pomagać w utrzymaniu świadczeń. Świadczenia te mogą obejmować pomoc w spłacie kredytu hipotecznego, jeśli staniesz się niepełnosprawny i nie możesz pracować lub stracisz pracę. Na przykład, możesz dodać osobę niepełnosprawną długoterminowo, która płaci do 60% Twojego dochodu, aby pokryć Twoje rachunki, jeśli stałeś się niepełnosprawny i nie możesz pracować. Dodanie jeźdźców zwykle zwiększa Twoje składki. Jednak pasażerowie mogą pomóc w dostosowaniu polityki, która będzie dla Ciebie odpowiednia.

Kto może chcieć ubezpieczenia kredytu hipotecznego

Każdy, kto ma saldo kredytu hipotecznego, może skorzystać z ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

„Radzę wykupić ubezpieczenie na życie, aby pokryć kredyt hipoteczny w przypadku przedwczesnej śmierci jednego z właścicieli domów. Nie kupuj po prostu kwoty ubezpieczenia na życie równej kwocie kredytu hipotecznego – prawdopodobnie masz inne podstawy finansowe do pokrycia – powiedział Mitchell.

Shanbrom powiedział, że MPI może również pomóc ludziom, którzy polegają na głównym posiadaczu banknotów. Jeśli ta osoba umrze i nie będzie w stanie dokonać płatności, „może to wpłynąć na równowagę w gospodarstwie domowym i utrudnić osobom w nim powrót do pracy.

Necole Gibbs, licencjonowany niezależny broker w TNG Insurance and Financial Services, powiedział, że ubezpieczenie hipoteczne jest szczególnie dobrym pomysłem dla młodych par z dziećmi.

„Gdyby coś stało się jednemu z dwojga w trakcie semestru, pozostały przy życiu małżonek otrzymałby świadczenie z tytułu śmierci, a następnie byłby w stanie spłacić hipotekę – powiedział Gibbs.

Jeśli obawiasz się utraty pieniędzy w wyniku składek, możesz wybrać zwrot składek. Te polisy, które mogą być drogie, zapewniają zwrot składek, jeśli przeżyjesz ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Gibbs powiedział, że te polisy zostaną zwrócone jako kwota ryczałtowa na koniec okresu obowiązywania polisy.

„To świetna strategia, ponieważ jeśli w trakcie semestru parze nic się nie stanie – powiedział Gibbs.

MPI jest również opcją, jeśli nie chcesz zdawać egzaminu lekarskiego w celu wykupienia regularnej polisy na życie. Niektórzy ubezpieczyciele nie wymagają egzaminu na polisę MPI.

„Otwiera okno, aby uzyskać ubezpieczenie na życie bez konieczności skakania przez wszystkie przeszkody – mówi Albright.

Wyłączenia ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego

Shanbrom powiedział, że firmy mogą uwzględniać wyłączenia ubezpieczenia kredytu hipotecznego z tytułu problemów zdrowotnych. Możesz nie uzyskać polisy, jeśli:

● Seniora

● Masz schorzenia, takie jak problemy z sercem i rak

„Dlatego tak ważne jest, aby uzyskać ubezpieczenie zaraz po zakupie kredytu hipotecznego, ponieważ nie jest możliwe, aby czas, w którym czyjeś zdrowie się pogorszyło, powiedział Shanbrom.

Ile kosztuje ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Obliczając koszty składki MPI, firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę:

● Długość i kwota kredytu hipotecznego

Innym czynnikiem kosztowym jest to, czy polisa obejmuje wspólne ubezpieczenie dla obojga małżonków. W takim przypadku firma wypłaci świadczenie z tytułu śmierci po śmierci jednej z par. Chociaż ochrona ta będzie kosztować więcej niż w przypadku pokrycia tylko jednej osoby, polisa ubezpieczenia kredytu hipotecznego prawdopodobnie nadal będzie kosztować mniej niż zakup dwóch indywidualnych terminowych polis na życie.

Przyjrzyjmy się możliwym kosztom. Jeśli na hipotece zostało Ci 120 000 $, możesz znaleźć polisę ubezpieczeniową kredytu hipotecznego z minimalnym pokryciem 50 $ miesięcznie. Dodanie jeźdźców, takie jak zwrot składki i świadczenia na życie, może zwiększyć miesięczne składki do 150 USD lub więcej przy tej samej kwocie 120000 USD.

Nie myl ubezpieczenia kredytu hipotecznego z PMI

Ubezpieczenie hipoteczne może brzmieć podobnie do prywatnego ubezpieczenia hipotecznego (PMI), ale są one zupełnie inne.

PMI chroni bank lub pożyczkodawcę na wypadek, gdyby właściciel domu przestał spłacać kredyt hipoteczny. Jeśli kupiłeś dom z mniej niż 20% spadkiem, twój pożyczkodawca prawdopodobnie zażądał od ciebie zakupu PMI.

Podczas gdy ubezpieczenie kredytu hipotecznego spłaci twoją pożyczkę, gdy umrzesz, PMI ma pokryć część twojej pożyczki w przypadku niewywiązania się z płatności. Świadczenie jest wypłacane pożyczkodawcy, a nie rodzinie.

PMI ma na celu zmniejszenie ryzyka pożyczkodawcy. PMI może ułatwić Ci uzyskanie kredytu hipotecznego, ale potrzebujesz innej formy ubezpieczenia na życie, takiej jak ubezpieczenie kredytu hipotecznego, aby zagwarantować, że Twoja pożyczka może zostać spłacona w przypadku Twojej śmierci.

Alternatywy dla ubezpieczenia kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego to jeden ze sposobów ochrony domu, ale istnieją inne opcje, w tym na życie na czas określony i na życie stałe, takie jak polisa na całe życie.

Większość polis ubezpieczenia kredytu hipotecznego jest podobna do terminowych polis na życie. Jeśli świadczenie z tytułu śmierci przekracza kwotę pozostałą na hipotece, możesz wykorzystać te pieniądze na pokrycie kosztów pogrzebu, edukacji lub cokolwiek innego.

Zaletą zakupu ubezpieczenia kredytu hipotecznego jest to, że może być tańsze niż ubezpieczenie na życie i możesz nie potrzebować badania lekarskiego.

Oto zalety i wady ubezpieczenia kredytu hipotecznego, okresu obowiązywania i ubezpieczenia na okres trwałości.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego a na życie terminowe i stałe

Bez względu na to, jaką politykę wybierzesz, upewnij się, że rozejrzyj się, aby znaleźć odpowiedni plan dla siebie. Ubezpieczenie hipoteczne na życie może być mądrym wyborem, jeśli najważniejsza jest spłata kredytu hipotecznego i uzyskanie polisy, która również pokryje kredyt hipoteczny w przypadku niepełnosprawności lub utraty pracy.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy