Gaz łupkowy w Wielkiej Brytanii "pilnym priorytetem narodowym". Odmiennie będą straty