Unia Europejska broni się przed towarami z Chin. Wprowadza nowe prawo