Raport o świątecznych wydatkach Polaków. "Może świadczyć o całkiem racjonalnej postawie"