Puste pierwsze strony w dziennikach. Apel co do zmiany prawa