Maciej Libiszewski został p. na temat. prezesa PKP Cargo