Zasady podatkowe dotyczące ubiegania się o osoby dorosłe na utrzymaniu

Category: Musisz Mieć
17.02.2021

Czy możesz ubiegać się o osobę dorosłą jako na utrzymaniu?

 • Dzielić
 • Kołek
 • E-mail

Zdjęcie: July Bang The Balance 2020

Osoby pozostające na utrzymaniu podatnika niekoniecznie muszą być dziećmi. Możesz ubiegać się o określone osoby dorosłe również jako osoby na utrzymaniu, ale podlega to wielu zasadom.

Wartość tej rezerwy podatkowej jest nieco mniejsza niż w poprzednich latach, przynajmniej od 2018 do 2025 roku, podczas gdy ustawa o cięciach podatkowych i zatrudnieniu (TCJA) pozostaje w mocy, ale TCJA zapewnia również dodatkową ulgę podatkową dla osób dorosłych na utrzymaniu. okres czasu.

Osoby na utrzymaniu oraz ustawa o cięciach podatkowych i zatrudnieniu

TCJA odbiera osobiste zwolnienia, o które można było kiedyś ubiegać się dla siebie i każdej osoby pozostającej na utrzymaniu w dowolnym wieku – 4050 dolarów na osobę z dochodu podlegającego opodatkowaniu w 2017 roku, ostatnim roku podatkowym, w którym te zwolnienia były dostępne. Powrócą w roku podatkowym 2026.  

W międzyczasie nadal możesz w pewnym stopniu korzystać z ubiegania się o osoby pozostające na utrzymaniu, ponieważ posiadanie ich może sprawić, że będziesz kwalifikować się do innych dodatków podatkowych, w tym do korzystnego statusu głowy rodziny oraz ulgi podatkowej na dziecko i opiekę na utrzymaniu. A TCJA dodaje ulgę podatkową dla osób niebędących dziećmi na utrzymaniu od 2018 do 2025 roku. 

Ulga podatkowa dla rodzin

Technicznie znany jako „Ulga podatkowa dla innych osób na utrzymaniu, jest to kredyt przewidziany w ramach TCJA. Do 2017 r. Dawniej można było ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko tylko dla każdej z nieletnich osób pozostających na utrzymaniu. Musieli mieć ukończone 16 lat na ostatni dzień roku podatkowego.

Nadal możesz ubiegać się o ulgę podatkową na dzieci dla młodszych dzieci, ale twoje 17-latki nie są już pozostawione na zimnie, o ile kwalifikują się jako osoby pozostające na Twoim utrzymaniu. TCJA oferuje Rodzinną Ulgę Podatkową dla osób pozostających na utrzymaniu powyżej 16 roku życia.

Twoja osoba pozostająca na utrzymaniu nie musi być dzieckiem, aby móc ubiegać się o ten kredyt. Może być twoim rodzicem, rodzeństwem lub kuzynką – albo w ogóle nie być z tobą spokrewniona. Musi jednak spełnić wszystkie inne zasady kwalifikujące osoby dorosłe pozostające na utrzymaniu Urzędu Skarbowego.

Kredyt wynosi 500 USD na osobę zależną od 2020 r. 

Reguła relacji

Po pierwsze, musisz mieć kwalifikujący się związek z osobą na utrzymaniu. Osoba musi być bliskim krewnym lub musi mieszkać z tobą.

Kwalifikujący się krewni obejmują rodzeństwo, przyrodnie rodzeństwo i przyrodnie rodzeństwo. Są to również twoi rodzice, przybrani dziadkowie, dziadkowie, a nawet pradziadkowie. Siostrzenice, siostrzeńcy, ciotki i wujkowie mogą być twoimi podopiecznymi, a twoi teściowie są również objęci tą zasadą.

Twoi teściowie nie tracą potencjalnego statusu osób pozostających na Twoim utrzymaniu, jeśli twój współmałżonek umrze lub rozwodzisz się.

Twój dorosły syn lub córka mogą również kwalifikować się jako osoby pozostające na Twoim utrzymaniu, jeśli nadal będziesz ich wspierać – po prostu nie są już Twoimi „kwalifikującymi się dziećmi, jeśli mają więcej niż 19 lat (lub 24, jeśli są studentami). Zamiast tego stają się „kwalifikującymi się krewnymi.

Wszystkie te powiązane osoby mogą pozostawać na Twoim utrzymaniu bez mieszkania z Tobą, ale niespokrewnione osoby dorosłe muszą mieszkać w Twoim domu. Jeśli złożysz wspólne zeznanie ze współmałżonkiem, związek może być z którymkolwiek z was.

Twój związek z niespokrewnionym na utrzymaniu nie może być sprzeczny z prawem obowiązującym w Twoim stanie. Na przykład możesz mieszkać ze swoją dziewczyną i przestrzegać wszystkich innych zasad, ale jeśli jest ona żoną kogoś innego, Twoje warunki mieszkaniowe mogą zostać uznane za nielegalne. W rezultacie nie można było uznać jej za osobę na utrzymaniu. Wcześniejsze 

Zasada dochodu

Musi też istnieć dobry powód, dla którego niedoszły ktoś na utrzymaniu kosztuje cię tak dużo, a mianowicie, że samodzielnie zarabia bardzo mało pieniędzy. Ich całkowity dochód podlegający opodatkowaniu ze wszystkich źródeł musi być niższy niż kwota indywidualnego zwolnienia za rok, w którym chcesz się o nie ubiegać.

To było 4050 USD w 2017 r. I zostało podniesione do 4150 USD w 2018 r., A następnie do 4 200 USD w 2019 r. Mimo że osobiste zwolnienia zostały tymczasowo wyeliminowane z kodu podatkowego, TCJA zachowuje te kwalifikujące zasady i kwotę zwolnienia do celów kwalifikowania dla innych ulg podatkowych.

Musisz spojrzeć na dochód brutto potencjalnego pozostającego na utrzymaniu – to, co zarobił przed opodatkowaniem. Obejmuje to zasiłek dla bezrobotnych, ale nie dochód z ubezpieczenia społecznego, który nie jest opodatkowany. To może obejmować pomoc publiczną.

Zasada wsparcia

Nawet zakładając, że osoba pozostająca na Twoim utrzymaniu spełnia regułę dochodową, liczy się również to, co robią ze swoimi pieniędzmi. Zasada wsparcia wymaga, abyś zapewniał co najmniej 50,01% – więcej niż połowę – jego wsparcia. Wcześniejsze 

Załóżmy, że twój brat zarobił w zeszłym roku 4000 dolarów, więc trafia tuż pod rząd do testu dochodu. Wynajmuje pokój w czyimś domu, a jego miesięczne wydatki na życie wynoszą 500 lub 6000 dolarów rocznie. Wykorzystuje cały swój dochód, aby pokryć te wydatki, a ty wyrzucasz saldo 2000 USD.

On nie jest na twoim utrzymaniu. Nie może się zakwalifikować, mimo że jest krewnym, który nie musi z tobą mieszkać i chociaż zarabia mniej niż osobiste zwolnienie za rok, ponieważ przyczyniłeś się tylko do jednej trzeciej jego utrzymania.

Jeśli jednak zmienisz liczby, zadziała. Twoja składka wynosi 8 000 dolarów rocznie – ponad połowę – jeśli jego miesięczne wydatki na życie wynoszą 1000 dolarów miesięcznie lub 12 000 dolarów rocznie i jeśli wniesie całość swoich 4000 dolarów dochodu, a Ty zapłacisz resztę.

Jak na razie dobrze. Nadal kwalifikuje się jako osoba na utrzymaniu.

Zachowaj pokwitowania innych wydatków, za które płacisz bezpośrednio w imieniu osoby pozostającej na Twoim utrzymaniu. Oprócz zakwaterowania i zakupów spożywczych wydatki, które liczą się jako wsparcie zgodnie z przepisami IRS, obejmują opiekę medyczną, opiekę dentystyczną, transport i odzież.

Wiele umów wsparcia

Wsparcie, które Twój niedoszły na utrzymaniu otrzymuje od innych, również się liczy. Może masz dwoje rodzeństwa i oboje co miesiąc kopią trochę pieniędzy, aby pomóc bratu, który ma pecha. Twój wkład osobisty musi nadal wynosić 51% lub więcej, chyba że podpiszą coś, co nazywa się Wielokrotną Umową Wsparcia, na mocy której możesz ubiegać się o niego jako na utrzymaniu niezależnie od ich składek.

Umowa wielostronnego wsparcia często wchodzi w grę, gdy rodzeństwo gromadzi swoje pieniądze, aby wspierać starszych rodziców. Umowa stanowi po prostu zgodę pozostałych osób, aby nie uznawać danej osoby za osobę pozostającą na utrzymaniu. Nadal musisz wpłacać co najmniej 10% do jego wsparcia, ale jest to znacznie mniej niż zasada 51%. Wcześniejsze 

Kilka innych zasad

Jeśli któraś z potencjalnych osób pozostających na Twoim utrzymaniu jest w związku małżeńskim, nie może składać wspólnych zeznań ze swoimi małżonkami, chyba że jedynym celem złożenia zeznania jest żądanie zwrotu nadpłaconych podatków. I nikt inny nie może ich również traktować jako osoby na utrzymaniu. Wcześniejsze 

Kwalifikujący się krewni muszą być obywatelami USA, obcokrajowcami będącymi rezydentami lub obywatelami. Muszą mieć numery ubezpieczenia społecznego, które możesz podać w zeznaniu podatkowym.

Istnieją specjalne zasady dla osób pozostających na utrzymaniu, które mieszkają w Meksyku lub Kanadzie przez część roku. Skonsultuj się z doradcą podatkowym, jeśli na Twoim utrzymaniu znajduje się ta ostatnia wąska grupa demograficzna.

Jesteś zmieszany?

Tak, te zasady są skomplikowane. IRS przewiduje, że wielu podatników będzie miało problemy z ustaleniem, do kogo mogą się ubiegać, a kogo nie, dlatego udostępnia interaktywne narzędzie na swojej stronie internetowej, które pomoże Ci w tym. Odpowiedz na kilka pytań, a narzędzie udzieli odpowiedzi tak lub nie. Proces trwa mniej niż 15 minut.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy