Dyrektor archiwum nie pracował, pensję pobierał. 50 tys. euro rocznie przez dziesięć lat